Tilsyn med Radio Odsherred

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet har den  7. marts 2016 truffet afgørelse om, at Radio Odsherred sender i henhold til programvilkårene i stationens programtilladelse. Nævnet påtalte, at Radio Odsherred først efter i alt tre henvendelser får fremsendt fyldestgørende dokumentation for sin programvirksomhed.

Opdateret 01. februar 2019