Tilsyn med Radio Karen

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet har den 30. august 2016 truffet afgørelse om, at stationen har overtrådt reglerne om forbud mod at sende reklamer. Reglerne indskærpes, og stationen pålægges omgående at ophøre med at sende reklamer. Derudover udstedes et tilbagebetalingskrav på baggrund af manglende udsendelse.

Opdateret 01. februar 2019