Tilsyn med Radio FTF Frederiksberg og Radio FTF København

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet besluttede på sit møde den 17. december 2013 at indlede tilsyn med de radiostationer, der har tilladelse til programvirksomhed i flere områder. Formålet med tilsynet var at klarlægge, hvorvidt stationerne reelt udøver den programaktivitet, der er ydet tilskud til. På denne baggrund er der blevet ført tilsyn med Radio FTF Frederiksberg og Radio FTF København.

Nævnet traf afgørelse på det foreliggende grundlag, idet stationerne ikke indsendte høringssvar, om, at Radio FTF Frederiksberg og Radio FTF København ikke opfyldte vilkårene for tilskud for 2014. På den baggrund sker der fuld og endelig inddragelse af programtilladelserne og det allerede udbetalte tilskud for 2014 blev krævet tilbagebetalt.

Opdateret 01. februar 2019