Tilsyn med Øen Amagers Lokalradio

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf den 27. oktober 2016 afgørelse om, at stationen ikke levede op til reglerne om optagelse og opbevaring af programmer. Overtrædelsen medførte, at der blev udstedt et tilbagebetalingskrav, og stationen blev pålagt at bringe overtrædelsen af reglerne til ophør. 

Opdateret 01. februar 2019