Tilsyn med Dronninglund Nærradio, Radio Ellekær og Frederiksberg Natradio

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet besluttede på sit møde den 17. december 2013 at indlede tilsyn med de radiostationer, der har tilladelse til programvirksomhed i flere områder. Formålet med tilsynet var at klarlægge, hvorvidt stationerne reelt udøver den programaktivitet, der er ydet tilskud til. På denne baggrund er der blevet ført tilsyn med Dronninglund Nærradio, Radio Ellekær og Frederiksberg Natradio.

Nævnet fandt, at Dronninglund Nærradio og Radio Ellekær udøvede programvirksomhed i overensstemmelse med disses programtilladelser og vilkår for tilskud.

Nævnet fandt omvendt, at Frederiksberg Natradio ikke udøvede programvirksomhed i overensstemmelse med sin programtilladelse og vilkårene for tilskud. På denne baggrund skete der fuld og endelig inddragelse af programtilladelsen, og det allerede udbetalte tilskud for 2015 blev krævet tilbagebetalt.

Opdateret 01. februar 2019