Afgørelse vedrørende Den Køgegensiske Nærradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 20. december 2017 afgørelse om ikke at genoptage sagen vedrørende Den Køgegensiske Nærradios ansøgning om tilladelse til ikkekommerciel lokalradio og fastholder dermed sin afgørelse af 30. juni 2017 om afslag på ansøgning til ikkekommerciel lokalradio.

Opdateret 25. september 2019