Afgørelse vedrørende ændring af sendetid - Radio Halsnæs

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 17. december 2018 afgørelse om ændring af sendetid for stationen Radio Halsnæs.

Opdateret 25. september 2019