Afgørelse om klage over afgørelse om tilsyn med UCB-radiostationerne

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet gennemførte tilsyn med UCB-radiostationerne (U.C.B. (Radioforeningen af 1995), UCB Holbæk, UCB Radio Bornholm og UCB Radio Esbjerg) og inddrog tilladelserne og lod tilskud for 2014 bortfalde den 27. juni 2014. UCB-radiostationerne klagede over afgørelsen af den 27. juni 2014.

Nævnet traf en ny afgørelse efter igen at have modtaget ufyldestgørende høringssvar og afviste klagen.

Opdateret 01. februar 2019