Afgørelse om De Samvirkende Lokalradioer i Aarhus' anmodning om ændring af programtilladelser

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 28. august 2017 afgørelse om at imødekomme De Samvirkende Lokalradioer i Aarhus’ anmodning om ændring af programtilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Børne- og ungdoms TV (BURT), Aarhus Lokalradio, Gellerup Radio og TV, Aarhus Global Media, Indvandrerradioen i Århus, Multikulturel Radio i Aarhus, Radio Håb, Lokalforeningen Radio Krishna, Lokalradioforeningen Aarhus, Det Tunge Team og Århus Studenterradio.

Opdateret 22. februar 2019