Ændring af programformat for Radio Nord

Resumé

Radio- og tv-nævnet modtog den 19. august 2014 en ansøgning om godkendelse af ændring af programformat for lokalradioforeningen Radio Nord, som samtidig skiftede navn til Jazzkanalen.

Det følger af Radio- og tv-nævnets faste praksis, at nævnet skal foretage en vurdering af, hvorvidt det nye programformat ville have ført til en tildeling af den udsendte programtilladelse.
Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at der ved udbuddet i 2008 ikke var konkurrence om Radio Nords sendetimer. På denne baggrund konkluderede nævnet, at Lokalradioforeningen Radio Nord ville have opnået sin programtilladelse, hvis de havde ansøgt om tilladelse med det nye programformat.

På denne baggrund godkendte Radio- og tv-nævnet Lokalradioforeningen Radio Nords ændring af programformat. Det blev indskærpet, at ændringer i forhold til tilladelsen forudsætter Radio- og tv-nævnets forudgående tilladelse.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Ændring af programformat

31. oktober 2014

Opdateret 01. februar 2019