Tidligere medieaftale og historisk køreplan for digital radio mv.

I medieaftalen for 2012-2014 er beskrevet en række tiltag vedrørende digital radio, der forudsættes gennemført i en bestemt rækkefølge.

Væsentlige tiltag i forhold til digital radio:

De væsentligste tiltag, der skal gennemføres i forhold til digital radio, er:

1. MULIGT BLOKBYTTE FOR DAB-BLOK 1 OG DAB-BLOK 2 OG OPDELING AF DAB-BLOK 2

For at sikre DAB-udsendelse af DRs regionale programmer (P4) blev det i medieaftalen for 2012-14 besluttet, at det skulle undersøges, om det var muligt at bytte DAB-blok 1 og DAB-blok 2.

Den mulige opdeling af DAB-blok 2 betyder nemlig, at der med en overgang til DAB+ vil være plads i blokken til DRs regionale programmer udover DRs øvrige DAB-kanaler, hvilket ikke er muligt i DAB-blok 1, hvor alle programmer skal udsendes i hele landet.

2. FLYTNING AF FM4, FM5 OG FM6 TIL DAB-BLOK 1 OG UDBUD AF REST-KAPACITET

Den fjerde, femte og sjette landsdækkende FM-kanal skal efter et blokbytte flytte til DAB-blok 1, mens den resterende kapacitet i DAB-blok 1 i henhold til medieaftalen skal udbydes til kommercielle aktører.

Ifølge medieaftalen var det dog planen ikke at afvente et eventuelt blokbytte, men at udbyde den ledige kapacitet i DAB-blok 2 hurtigst muligt, idet kapaciteten i DAB-blok 2 i første omgang skulle udbydes med krav om – hvis blokbyttet blev en realitet – at de nye tilladelseshavere skulle flytte til DAB-blok 1.

3. UDBUD AF SENDEMULIGHDER I DAB-BLOK 1 OG DAB-BLOK 3

Efter blokbyttet vil det være sendemulighederne i DAB-blok 1 og DAB-blok 3, der skal udbydes til private aktører, mens DR får rådighed over DAB-blok 2.

Køreplan for digital radio

Den 17. december 2013 aftalte de mediepolitiske ordførere fra partierne bag medieaftalen for 2012-2014, at Kulturministeriet og Kulturstyrelsen i dialog med de relevante aktører skal undersøge mulighederne for at implementere delelementerne i medieaftalens afsnit om digital radio trinvist og i et tættere samspil med aktørerne.

Dette indebærer, at den hidtidige køreplan vil skulle justeres på nogle punkter. En justeret køreplan er blevet offentliggjort den 14. marts 2014.
Læs mere om den justerede køreplan her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)