Tilskud til formidlingsinitiativer 2005

Danmarks Mediemuseum
Etablering af basisudstilling omhandlende de trykte og elektroniske mediers historie 1920-1990.
500.000 kr.

Esbjerg Kunstmuseum
Etablering af børnekorps – Junior Guides.
50.000 kr.

Fur Museum
Formidling af naturhistorisk viden til børn og unge.
40.000 kr.

Greve Museum
Udpegning og formidling af 10 kulturarvssteder omkring 3 af kommunens 12 skoler til brug for undervisning m.m.
50.000 kr.

Industrimuseet
Fremtidens museum, et Videnskab i formidling på tværs af kultur, uddannelse og erhverv.
500.000 kr.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Høj- og lavteknologisk formidling i museets nye besøgscenter.
700.000 kr.

Johannes Larsen Museet
Udvikling af netværkssamarbejdet om formidling og markedsføring af kunstnerkoloniernes Danmark.
600.000 kr.

Københavns Bymuseum
Industrihistorisk formidlingsprojekt i dieselbygningen på H.C. Ørstedsværket som led i partnerskab mellem MAN, B&W og museet.
600.000 kr.

Naturama
Udvikling af et computeranimeret læringsspil.
100.000 kr.

Nordjyllands Historiske Museum
Opprioritering af formidling til børn som element i Renæssanceåret 2006.
40.000 kr.

Skagens Museum
Produktion af pædagogisk nytænkende undervisningsmateriale til brug for folkeskolen.
100.000 kr.

Struer Museum
Udvikling af undervisningsforløb for 3. - 4. klassetrin med interaktivt læringsmiljø.
50.000 kr.

Sydvestsjællands Museum
Kulturkørekort – Historie til alle Tider.
77.000 kr.

Thorvaldsens Museum
Database-publikation vedr. Bertel Thorvaldsens breve.
182.000 kr.

Vestsjællands Kunstmuseum
"På sporet af 300 års dansk Kunst" – et projekt, som museet tilbyder børn på 5. klassetrin.
100.000 kr.

Østsjællands Museum
Etablering af digitalt kort med geologiske lokaliteter til brug for børn og unge og formidlere.
77.000 kr.

I alt bevilget: 3.766.000 kr.

Opdateret 10. februar 2020