Nævn er klar med public service-udtalelser for 2018

11.10.2019
Radio- og tv-nævnet har afgivet sine udtalelser om DR’s og TV 2/Danmark A/S’ public service-redegørelser for 2018.


Radio- og tv-nævnet skriver i sine public service-udtalelser for 2018 følgende om virksomhederne:

DR og TV 2/Danmark A/S

På baggrund af sin gennemgang af DR’s og TV 2’s public service-redegørelser for 2018 finder Radio- og tv-nævnet, at DR og TV 2 i 2018 til fulde opfylder public service-kontraktens og –tilladelsens krav, og at redegørelserne giver et fyldestgørende og retvisende billede af DR’s og TV 2’s programudbud og danskernes brug heraf i 2018.

2018 er fjerde og sidste år i den gældende fireårige kontrakt- og tilladelsesperiode. Radio- og tv-nævnet finder på baggrund af sin gennemgang af DR’s og TV 2’s public service-redegørelser for 2015-2018, at DR og TV 2 til fulde opfylder public service-kontraktens og -tilladelsens krav over perioden.

Radio- og tv-nævnet finder desuden, at redegørelserne giver et fyldestgørende og retvisende billede af DR’s og TV 2’s programudbud og danskernes brug heraf i perioden.

Nævnets udtalelse vedrørende de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2018 afgives i december.

Find Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR’s public service-redegørelse for 2018

Find Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmarks A/S’ public service-redegørelse for 2018

Public service-høring

Radio- og tv-nævnet har inden afgivelsen af sine udtalelser om public service-redegørelserne gennemført en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2018.

Læs mere om høringen over public service-redegørelserne for 2018

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 14. oktober 2019

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende udtalelserne, kan du sende en besked til Radio- og tv-nævnet