Koldinghus Slot

Fra sin slotsbanke, højt hævet over byen, vækker Koldinghus ærefrygt. Det var netop meningen, da Koldinghus blev anlagt i 1200-tallet.

Koldinghus er grundlagt i slutningen af 1200-tallet for at vogte over kongerigets grænse mod syd. Gennem århundrederne har slottet haft en omskiftelig tilværelse og mange forskellige funktioner som fæstning, kongeligt residensslot, ruin, museum og ramme om talrige forhandlinger.

Slottets historie og betydning

Sin karakteristiske profil fik Koldinghus omkring 1600, da Christian 4. forhøjede vestfløjen med en etage og opførte Kæmpetårnet. Koldinghus brændte i 1808, da Napoleons spanske hjælpetropper var indkvarteret på Slottet. Derefter lå det hen som ruin i en længere årrække. Gennem en ca. 100-årig periode er ruinen gradvist blevet overdækket og genopbygget for endelig at stå færdigrestaureret i 1991 ved arkitekterne Inger og Johannes Exner, til dels i en moderne fortolkning.

I dag rummer slottet Museet på Koldinghus som en del af Kongernes Samling. I det tilstødende Staldgården har Museum Kolding oprettet et lokalhistorisk museum.

Opdateret 01. februar 2022

Fakta om slottet

Slot

Areal: 10.201 m2
Opført: 1200-tallet. Staldgården er fra 1670
Arkitekt: Ruin færdigrestaureret i 1991 ved arkitekterne Inger og Johannes Exner

Adgang: Åbent for offentligheden.

Hent pressefotos

Åbningstider og ordensregler