Kronborg Slot og fæstningsanlæg

Kronborg blev optaget på Verdensarvslisten i 2000 på grund af sin unikke arkitektur, placering og betydning for hele Østersøområdet. I begrundelsen nævnes også, at Shakespeares Hamlet menes at foregå på Kronborg.

Kronborg Slot troner ved indsejlingen til Øresund, og for mange sejlere er det endnu i dag sådan, at man er først rigtigt hjemme igen, når man har Kronborg om styrbord!

Slottets historie og betydning

Kronborgs historie går tilbage til 1420, hvor Erik af Pommern opførte en fæstning for at kunne kontrollere indsejlingen til Øresund. Dermed kunne Danmark opkræve told af alle skibe, der stod ud eller ind af Østersøen. Øresundstolden blev opkrævet helt frem til 1857, hvor Danmark i stedet fik en erstatning på 30 millioner rigsdaler.

Det var Frederik 2. som i perioden 1574-85 ombyggede den gamle middelalderborg til det prægtige renæssanceslot med tårne og spir, vi kender i dag. Slottets ydre er udsmykket med rige billedhuggerarbejder og i det indre kan man blandt andet opleve slotskirken, der er bevaret fra Frederik 2.s tid, og den 60 meter lange riddersal, der er Nordeuropas største.

Slottet havde stadig militær betydning, og gennem de følgende 200 år blev den udbygget til en af Europas stærkeste fæstninger. Først i 1924 rømmede militæret slottet, som efterfølgende blev restaureret og åbnet for offentligheden. I dag saluteres der fra Kronborgs bastioner ved fødsler og andre store begivenheder i kongehuset.

Kronborg blev i år 2000 optaget på UNESCOs verdensarvsliste. I 2014 rundede Kronborg for første gang en kvart million besøgende.

Opdateret 28. maj 2024

Fakta om slot og anlæg

Slot

Areal: 16.298 m2
Opført: 1574-85
Stilart: Rennæsance
Arkitekt: Hans Van Steenwinckel den yngre & Anthonis van Obbergen

Adgang: Åbent for offentligheden.

Hent pressefotos

Åbningstider og besøg

Adgang

Åbent for offentligheden.

Åbningstider

Se åbningstiderne på slottet

Besøg og aktiviteter

Kadetten

Strandvejsristeriet

Kronborg Gallerierne

Kunstkonserveringen

Hamletscenen

Hold dit eget arrangement

Læs om mulighederne for at holde et arrangement