Sønderborg Slot

Sønderborg Slots historie formodes at gå helt tilbage til 1158, hvor det skal være grundlagt af Valdemar den Store som fæstningstårn.

Sønderborg Slot huser i dag Museum Sønderjylland, der rummer lokalhistoriske samlinger fra middelalderen til nutiden, med hovedvægt på de slesvigske krige 1848-50 og 1864. Desuden viser museet udstillinger om søfart, tekstiler, håndværk og kunsthåndværk og besidder en mindre kunstsamling med værker af fremtrædende sønderjyske malere gennem tiden.

Historie og betydning

Gennem århundreder er Sønderborg slot blevet ud- og ombygget. Midt i 1500-tallet, under Christian 3., blev borgen ændret og udbygget til et firfløjet slot. I 1720’erne lod Frederik 4. slottet ombygge i barokstil.

Efter krigen i 1864 blev landsdelen og slottet tysk. Ved genforeningen i 1920 erhvervede den danske stat slottet, der kom til at rumme et museum for den sønderjyske historie. I 1964-73 blev det restaureret og ført tilbage til den barokskikkelse, det havde fået i starten af 1700-tallet. Det oprindelige voldanlæg omkring Sønderborg Slot blev i 1970’erne gjort synligt i haveanlægget.

Sønderborg Slotskirke har en helt særlig plads i den danske arkitekturs historie. Landets ældst bevarede renæssancerum er også det ældst bevarede rent lutherske kirkerum herhjemme. I kirkens hvælv sidder landets ældst bevarede stukdekorationer.

Opdateret 01. februar 2022

Fakta om slottet

Slot

Areal: 11.070 m2
Opført: ca 1158

Stilart: Barok, slotskirken dog renæssance. 

Arkitekt: Hercules von Oberberg

Adgang: Åbent for offentligheden.

Hent pressefotos

Åbningstider og ordensregler