Nyborg Slot

Nyborg Slot var gennem flere hundrede år Danmarks politiske magtcentrum. Kongefløjen har været gennem en stor udvendig og indvendig restaurering, som forventes afsluttet primo 2022.

Det nuværende Nyborg Slots historie går tilbage til omkring år 1200. Vagttårnet og dele af Kongefløjens 1. og 2. stokværk stammer fra det oprindelige borganlæg, der var omgivet af en 1,5 m tyk ringmur.

Historie og betydning

Borgen blev på grund af sin centrale beliggenhed mødested for de såkaldte Danehoffer, møder mellem kongen og rigets gejstlige og verdslige stormænd, gennem ca. 200 år, indtil Erik af Pommern gjorde København til hovedstad.

Borgen blev udvidet op igennem århundrederne og ændrede under Christian 3. midt i 1500-tallet karakter til slot. Under svenskekrigene i 1658-59 led Nyborg Slot så store skader, at det mistede sin status som kongebolig, og dermed begyndte slottets forfald, der blandt andet medførte, at store dele af slottet blev revet ned, så kun Kongefløjen og Vagtårnet står tilbage i dag. Forfaldet standsede først i 1900-tallet, hvor ruinen blev restaureret.

Nutidig restaurering

Fra 2017 til 2019 er der gennemført en udvendig restaurering af tag og fag, og der er foretaget en omfattende restaurering af bjælkelag og etagedæk, som var udsat for omfattende råd og svampeskader. Fra 2019 til primo 2022 er gennemført en restaurering af indvendige overflader, hvor der blandt andet er etableret et varmeanlæg i etagedækkene, som fremover kan opvarme Kongefløjen til museumstemperatur (8-12 grader) og fremover sikre et godt klima for bygningen. I den forbindelse er der etableret nye gulve og der er tilføjet en række snedkerpartier, heriblandt en trappe som giver en bedre og mere sikker forbindelse i bygningen.  

Opdateret 02. februar 2022

Fakta om slottet

Slot

Areal: 3.486 m2
Opført: 1100-tallet

Adgang: Normalt åbent for offentligheden, for tiden dog lukket grundet restaurering.

Se pressefotos (Skyfish)

Åbningstider og besøg

Åbningstider

Slottet er lukket grundet restaurering.

Besøg og aktiviteter

Besøg Østfyns Museer og nyborgslot.dk