Salling Østergaard

På den nordligste del af halvøen Salling ved Limfjorden ligger den lille senmiddelalderlige herreborg Østergaard. Hovedbygningen består af fire sammenbyggede fløje omkring landets mindste borggård på ca. 9 m x 9 m. Hovedbygningen, der blev fredet i 1918, har stået ubeboet siden 1973. Staten købte den forfaldne Østergaard i 1999 og har siden restaureret tag og facader. 

Historie

Vestfløjen, der er den ældste del af Salling Østergaard, er opført omkring år 1500 af Lucas Krabbe. På det tidspunkt har det nye stenhus i to etager været omgivet af ældre bindingsværksbygninger, og anlægget lå på en holm beskyttet af vandfyldte grave.

Den nuværende sydfløj blev tilbygget kort efter vestfløjen, og omkring år 1550 fuldendte sønnen Iver Krabbe anlægget med nord- og østfløj. En del af nordfløjen blev på et tidspunkt reduceret til to etager, og i 1800-årene blev vinduerne udskiftet.

500 år sætter sine spor, og Østergårds mure viser både spor efter middelalderlige åbninger, svalegang og hemmeligheder side om side med sene 1800-tals vinduer med cementdekorationer. Indvendigt er ruminddelingen stort set bevaret, mens vægge, gulve og lofter fortæller om gårdens brug og skiftende mode. Flere steder ses stadig kalkmalerier fra 1500-årene med grålige bladranker, røde draperier og okkergule foldeværker.

Opdateret 04. november 2021

Besøg Salling Østergaard

Der er fri adgang til haven og skoven.

Ivar Krabbes imponerende ligsten, hvor han afbildes med rustning og hustruen Magdalene Banner, kan ses i den nærliggende Åsted Kirke.

Læs mere om Østergaard