Afrapportering for projekttilskud over 500.000 kr.

Hvis du har modtaget et projekttilskud på over 500.000 kr., skal du afrapportere med et regnskab samt en beretning. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Regnskab og beretning skal indsendes elektronisk via denne hjemmeside.

Når du har indsendt blanketten, vil du modtage en kvittering for indsendelsen på den e-mail adresse, du har oplyst i blanketten. Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest otte uger efter indsendelse.

Inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab

Hav det budget, som du indsendte med ansøgningen klar. Hvis du senere har fået godkendt et justeret budget, skal du have det klar. BEMÆRK, at der ikke må indsendes Numbers.

Se om der stilles særlige krav til afrapportering i bevillingsbrevet. Det skal indgå i regnskabet eller i beretningen, hvordan disse krav er opfyldt.

Regnskabet skal indeholde følgende:

  • Indtægter og udgifter
  • Sammentællinger af både indtægter og udgifter og et samlet resultat
  • Budgetposter fra ansøgningen skal være sammenlignelige med regnskabsposter
  • To underskrifter med dato: en fra tilskudsmodtager og en fra en revisor. Dvs. en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisororgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Der skal indsendes en beretning i samme excel ark som regnskabet. Beretningen findes på separat faneblad. I beretningen skal der redegøres for følgende:

  • Hvordan projektet er udført i overensstemmelse med det formål tilskuddet er bevilget til
  • Afrapportering på eventuelle særlige mål, der er opsat i bevillingsbrevet
  • Afvigelser fra senest godkendte budget

Behold dine kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Opdateret 31. maj 2024

Læs bekendtgørelsen

Reglerne for regnskab for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet er blevet forenklet med bekendtgørelse om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal aflægge regnskab.

Læs bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014

Indsend regnskab

Gå til Tilskudsportalen og indsend dit regnskab

Din afrapportering skal indsendes via Tilskudsportalen. Har du ikke din sag i Tilskudsportalen, benyttes nedenstående blanketter.

Hvis du ikke har fået udbetalt hele dit tilskud, så hent blanket her

Hvis du har fået udbetalt hele dit tilskud, så hent blanket her

Særlige regnskabsskabeloner

Standardskabelon til regnskab for tilskud over 500.000 kr. (Excel)
Ikke obligatorisk

Standardskabelon til beretning for tilskud over 500.000 kr. (Excel)
Obligatorisk
Skal vedhæftes, når du indsender regnskab

Specifik regnskabsskabelon for:
Honorarstøtte - musik (Excel)
Skal vedhæftes når du indsender regnskab.