Afrapportering for frie folkeoplysende virksomheder

På denne side kan du finde skabeloner for afrapportering for frie folkeoplysende virksomheder.

Generelle vilkår for afrapportering for tilskud til frie folkeoplysende virksomheder

Ved afrapportering af tilskud, gør følgende sig gældende:

  • For tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal regnskabet underskrives af tilskudsmodtager
  • For tilskud på over 100.000 kr. og op til 500.000 kr. skal regnskabet underskrives af tilskudsmodtager og af en regnskabskyndig person.
  • For tilskud på 500.000kr eller derover skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Afrapportering af tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

Formålet med denne pulje er at yde støtte til landsdækkende folkeoplysende foreninger med henblik på at styrke ikke-administrativ konsulentvirksomhed og udviklingsarbejde. Formålet er desuden at efteruddanne ledelse og ansatte med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening. 

Hent Regnskabsskema for tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejdeuddannelse her.

Afrapportering af tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed

Denne pulje er målrettet til konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.

Hent Regnskabsskema for tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed her

Afrapportering af tilskud til Folkeoplysende virksomhed for personer med handicap 

Puljen støtter personer med handicaps deltagelse i folkeoplysende aktiviteter, såsom voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der kan også være tale om tolkebistand til hørehæmmede, tilskud til hjælperudgifter med videre.

Hent regnskabsskema for tilskud til deltagelse i folkeoplysende virksomhed for personer med handicap her

Opdateret 31. maj 2024