Afrapportering for Formidlingsordningen pulje 3

FORMIDLINSORDNINGENS PULJE 3

– dokumentation for anvendelse af formidlingstilskud i sæson 2022/2023

Frist
4. januar 2024 kl. 14.00.

Turnéarrangører, der modtager tilskud efter formidlingsordningen pulje 3, skal efter sæsonens afslutning dokumentere at have opført det antal tilskudsberettigede forestillinger, der er givet tilskud til.

Hvis dette ikke kan dokumenteres, kan Slots-og Kulturstyrelsen kræve en forholdsmæssig del af tilskuddet tilbagebetalt. Afrapporteringen skal ske på et elektronisk skema (se link nedenfor). 

Du udfylder afrapporteringsskemaet, når du udarbejder regnskabet og vedlægger en særlig Erklæring/Revisionserklæring, der godtgør, at oplysninger om de afholdte opførelser, udmøntede billetrabatter og midler, der er anvendt til administration og markedsføring, stemmer overens med det reviderede regnskab jf. bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr. 1098 af 26/10/2019.

Hvad skal afrapporteringen indeholde?

Du skal anvende det elektroniske afrapporteringsskema og vedhæfte en underskrevet Erklæring/Revisionserklæring. Du downloader dette bilag via nedenstående link og udfylder det, inden du vedhæfter det i pdf-format til det elektroniske skema.

For hver forestilling skal du oplyse producent, titel, indkøbspris (uden moms), antal opførelser og antal solgte billetter med og uden rabat samt antal fribilletter. Du skal også oplyse om aflyste forestillinger og erstatningsforestillinger.

Du skal også oplyse det samlede beløb, der er anvendt til rabatter til børn og unge under 25 år, det samlede beløb anvendt til øvrige rabatordninger og oplyse hvor stor en del af tilskuddet (i kr.), der er anvendt til markedsføring og administration. Af statistiske hensyn skal vi bede dig om at oplyse antal af billetter formidlet i alt.

Du skal have disse oplysninger parat, inden du går i gang med at udfylde skemaet. Du kan på forhånd orientere dig i skemaets indhold ved at benytte menuen for oven i skemaet.

Find dokumenterne her:

Det elektroniske afrapporteringsskema findes her

Se afrapporteringsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes) (pdf)

Erklæring/Revisorerklæring vedrørende sæson 2020/2021 (word)

Vejledning formidlingsordningens pulje 3 2021 (pdf)

Frist for indsendelse af afrapportering for sæson 2022/2023

4. januar 2024 kl. 14.00.

Opdateret 01. december 2023