Stikprøve - driftstilskud på 200.000 kr. eller derunder

Hvis I har modtaget et driftstilskud på 200.000 kr. eller derunder fra Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen og fået at vide, at jeres sag er udtaget stikprøve, skal I indsende jeres årsregnskab til os.

Er I en selvejende institution skal årsregnskabet være underskrevet af institutionens ledelse og bestyrelse. Er I en kommunal institution uden selvstændig bestyrelse skal årsregnskabet være underskrevet af den kommunale institutions daglige ledelse. Er I en forening skal årsregnskabet være underskrevet af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal indsendes via en elektronisk blanket, som I finder linket til nederst på denne side. I blanketten skal I oplyse eller vedhæfte følgende:

  • CVR-nummer og P-nummer eller CPR-nummer for tilskudsmodtager
  • Tilskudsmodtageres navn
  • År eller sæson for regnskabet
  • Journalnummer
  • Mailadresse
  • Årsregnskab ( skal vedhæftes)

I boksen til højre kan I finde links til driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen samt en læsevejledning til begge.

Hvornår hører I fra os?

Når I har indsendt årsregnskabet, vil I automatisk få en kvittering på den mailadresse I har oplyst i blanketten. Vi vil efterfølgende gennemgå det indsendte og I vil høre fra os senest 3 måneder efter indsendelsesfristens udløb.

Gem relevante bilag

I skal huske, at I altid skal gemme de seneste 5 års regnskabsmateriale inkl. bilag, også selvom I ikke skal indsende årsregnskab til os. Vi har mulighed for at udbede os oplysninger om anvendelsen af tilskuddet i hele den femårige periode.

Blanket til indsendelse af årsregnskab

Opdateret 31. oktober 2023

Lovgrundlag

Driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen gælder for alle, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Loven og bekendtgørelsen indeholder bl.a. en række krav til, hvordan der skal aflægges budget og regnskab.

Læs driftstilskudsloven

Læs driftstilskudsbekendtgørelsen

Hent læsevejledningen til loven og bekendtgørelsen