Foreninger, der får driftstilskud over 200.000 kr. til og med 1 mio. kr.

Hvis I er en forening og har modtaget et driftstilskud over 200.000 kr. op til og med 1 mio. kr. fra Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen, skal I indsende et årsregnskab inkl. en ledelsesberetning senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Vær opmærksom på, at I kun skal indsende årsregnskab til godkendelse hos den tilsynsførende myndighed.

Årsregnskab og ledelsesberetning skal indsendes via en elektronisk blanket, som I finder linket til nederst på denne side. I blanketten skal I oplyse eller vedhæfte følgende:

  • CVR-nummer og P-nummer eller CPR-nummer for tilskudsmodtager
  • Tilskudsmodtageres navn
  • År eller sæson for årsrapport
  • Journalnummer
  • Mailadresse
  • Årsrapport bestående af årsregnskab og ledelsesberetning (skal vedhæftes)

Krav til de indsendte bilag

Årsregnskab og ledelsesberetning skal opfylde de krav til udformning, indhold og revision, som er beskrevet i Kulturministeriets driftstilskudsbekendtgørelse. Derudover skal I være opmærksomme på yderligere krav stillet i bevillingsbrevet.

Revisionen skal være udført af en foreningsvalgt revisor, en registreret eller en statsautoriseret revisor.

Husk at årsrapporten skal være underskrevet af hele bestyrelsen, når tilskudsmodtager er en forening.

I boksen til højre kan I finde links til driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen samt en læsevejledning til begge.

Hvornår hører I fra os?

Når I har indsendt blanketten, vil I modtage en kvittering på den mailadresse I har oplyst i blanketten. Vi vil efterfølgende gennemgå det indsendte og I vil høre fra os senest 3 måneder efter indsendelsesfristens udløb.

Gem relevante bilag

I skal huske, at I altid skal gemme de seneste 5 års regnskabsmateriale inkl. bilag, også selvom I ikke skal indsende årsregnskab til os, da vi har mulighed for at udbede sig oplysninger om anvendelsen af tilskuddet i denne periode.

Blanket til indsendelse af årsregnskab

Blanket til indsendelse af årsregnskab - husk at have de ovenstående oplysninger klar

Opdateret 31. oktober 2023

Lovgrundlag

Driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen gælder for alle, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Loven og bekendtgørelsen indeholder bl.a. en række krav til, hvordan der skal aflægges budget og regnskab.

Læs driftstilskudsloven

Læs driftstilskudsbekendtgørelsen

Hent læsevejledningen til loven og bekendtgørelsen