6. Rud. Rasmussens Møbelsnedkeri

Rud. Rasmussen er et af de 25 nationale industriminder, der illustrerer industrihistorien i perioden 1840-1970. Med status som nationalt industriminde følger en opfordring til, at den fremtidige udvikling tager størst muligt hensyn til, at steder er af na

I baggården til Nørrebrogade 45 har Rud. Rasmussens Snedkerier haft produktion og salg af møbler siden 1876. Her findes ét af de sidste aktive fabriksmiljøer i ’den sorte firkant’ på Nørrebro. Firmaet står bag produktionen af verdensberømte danske designmøbler.

Fra indre by til broerne

Rud. Rasmussens møbelsnedkeri på Nørrebrogade i København blev grundlagt 1869 i det indre København og flyttede, som så mange andre små virksomheder i 1876 ud på Nørrebro, der blev bebygget i disse år.

Møbelsnedkeriet er en familievirksomhed og i dag arbejder 5. generation Rasmussen i virksomheden.

Alt i et hus

Rudolph Rasmussen opførte først et beboelseshus ud mod Nørrebrogade og en fabriksbygning i fire etager ud mod Stengade. I 1911 udvidede han anlægget med en fireetages fabriksbygning i gården.

Produktionen er den dag i dag etageopdelt: I kælderen forgår trætørring og her er dampkedelen også, i stuen og på første sal findes maskinsnedkeriet, på anden og tredje sal er håndsnedkeriet og på fjerde sal bliver møblerne polstret.

Flid og arbejdsomhed

"Det er som Forretningsmand, Rud. Rasmussen har ydet sin Indsats, og det er som saadan, han er Forbilled. Han er den nye Tids Type, - om end i mindre Stil - der begynder fra bar Bund og efterhaanden arbejder sig op til den ansete og søgte Forretningsmand. Det er Forvandlingen fra det gamle Haandværk til den moderne Fabrik, han udfører.

Og lad os en Gang - til Belæring for andre - se, hvordan denne Forvandling er fuldbyrdet. Først og fremmest ved tro paa sig selv, dernæst ved aldrig trættet Flid og Arbejdsomhed, ved Nøjagtighed i sin Forretningsførelse, men mest ved det Blik ud i Nutid og Fremtid, der forstaar at vælge og vrage, at tilpasse sig efter Forholdene og aldrig lange større og videre ud, end der kan naaes.

Vi kan følge dette Arbejde i Enkelthederne. I Ejendommen paa Nørrebrogade, foregaar Skabelsesprocessen saa at sige for vore Øjne. Slag i Slag foregaar Forandringen. Til at begynde med den før omtalte Opførelse af Værkstedsbygningen, saa Ombygning af Forhuset ud mod Nørrebrogade, Omlægning af Værksteder, Indretning af Centralvarme, den omhyggelige Tilrettelægning af Træets Tørring, først i Luften og derefter, alt efter Dimensionerne, i en ny opført Tørrestue. Tilsidst Planlæggelse af de nye Fabriksbygninger, der optog de sidste Aar af Rud. Rasmussens Levetid.

Og saa er der Tilrettelæggelsen af Produktionen. Udvælgelsen af de Typer, der kunde sælges, Kendskabet til Markedeet - og den resolute Omlægning af Produktionen, da det svenske Marked lukkedes paa Grund af Toldforholdene, fra næsten udelukkende Møbelfabrikation, til Kontormøbler og den dermed følgende Vexlen i Kundekredsen fra overvejende private Kunder til de store offentlige Virksomheder, som Rud. Rasmussen vidste at opsøge og holde fast."
Citeret efter R. Berg: Rudolph Rasmussen et Mindeskrift. Kjøbenhavn 1919, side 32-36. 

Samarbejde med kendte designere

I stedet for at satse på masseproduktion af et standardiseret produkt for et stort publikum, specialiserede Rud. Rasmussen sig i fremstillingen af eksklusive møbler.

I 1890'erne indledte firmaet et samarbejde med tidens kendte danske møbeldesignere som Thorvald Bindesbøll, Kaare Klint og Mogens Koch. Alt snedkeri blev udført i de fineste træsorter. Senere lavede snedkeriet møbler designet af Børge Mogensen og Hans J. Wegner.

Firmaet engagerede sig også i at sikre kvaliteten af lærlingeuddannelsen blandt andet gennem bestyrelsesarbejde for Det Tekniske Selskabs Skole, Teknologisk Institut samt Kunstindustrimuseet. På mange måder svarer disse samarbejdsnetværk til en større virksomheds udviklingsafdeling.

Eksklusiv eksport

Med sin blanding af beboelse og erhverv og den høje udnyttelse af grunden repræsenterer Rud. Rasmussens Snedkerier en bebyggelsesform, der er karakteristisk for de københavnske brokvarterer i slutningen af 1800-tallet, hvor industrialiseringen tog fart.

Virksomheden repræsenterer den mindre håndværksbaserede industri, der udgjorde - og udgør - en forholdsvis stor del af de danske industrivirksomheder. Gennem fremstillingen af kvalitetsprodukter tegnet af kendte arkitekter, har virksomheden været med til at gøre dansk møbeldesign verdenskendt og til en eksportvare.

I 2011 overgik virksomheden til Carl Hansen & Søn Møbelfabrikker A/S, og i 2016 åbnedes en ny butik i Bredgade i det eksklusive Amalienborg Kvarter, hvor også Design Museum Danmark ligger. Butikken i Bredgade afløste showroomet  på Nørrebro, ligesom også produktionen er flyttet fra Nørrebro.

Opdateret 20. november 2020

Nationalt industriminde

Rud.Rasmussens Snedkerier er udpeget som nationalt industriminde fordi det:

  • er et karakteristisk eksempel på den høje grundudnyttelse i Københavns brokvarterer, med bolig og salgsareal på samme matrikel som den etageopdelte produktion
  • er en typisk, mindre håndværksbaseret dansk virksomhed
  • er eksponent for det verdenskendte danske møbeldesign

Guide til Rud.Rasmussens Snedkerier

Tag guiden med på cyklen, tag bussen eller gå en tur og oplev snedkeriet på Nørrebro.

Hent guide til Rud.Rasmussens Snedkerier (pdf)