Udgivelser om industri

Der er udgivet en række publikationer i forbindelse med satsningen på industrisamfundets kulturarv. Nedenfor vises en liste over de bøger, hæfter og rapporter, der er iværksat af Slots- og Kulturstyrelsen.

Derudover har Slots- og Kulturstyrelsen støttet udgivelsen af flere andre publikationer om industrisamfundet.

INDUSTRI

Industrial Heritage in Denmark, Landscapes, Environments and Historical Archaeology

Udgivet af Aarhus Universitetsforlag og Kulturstyrelsen 2014. Redigeret af Caspar Jørgensen og Morten Pedersen med bidrag af René Schrøder Christensen, Hanne Christensen og Anna Storm. Bogen er på 284 sider og rigt illustreret.
Køb bogen 

Industri, Industri. 25 stk. dansk kulturarv

Udgivet af Gads Forlag og Kulturarvsstyrelsen i 2007. En lang række forfattere skriver om de 25 nationale industriminder, Kulturarvsstyrelsen har udpeget. Bogen er illustreret af fotograf Jens Lindhe.
Køb bogen

Regionale industriminder

Museer og kulturmiljøråd udarbejdede i 2004 og 2005 rapporter om de vigtigste industriminder inden for deres respektive områder, dvs. de gamle amter. Rapporterne indeholder dels en udpegning af væsentlige industriminder, dels generelle afsnit om industriens udvikling lokalt og regionalt.
Se alle rapporterne.  

Museernes arbejde med Industrisamfundets Kulturarv

Rapport fra et seminar afholdt den 28. august 2003 på Nationalmuseet. Giver en række historiske, etnologiske og kunsthistoriske vinkler på Kulturarvsstyrelsens satsningsområde. Udgivet i 2004.
Hent publikationen i PDF-format.

Modernism and Rationalization

Publikation af bidragene fra et internationalt seminar på Nordjyllands Kunstmuseum i Aalborg, 9. maj 2005. Udgivet i 2006 i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum.
Hent publikationen i PDF-format.

HAVNE

Industrisamfundets havne 1840-1970

Bygninger, miljøer og bevaringsværdier i danske havne.2008. Bog med præsentation af havnenes fysiske udvikling og ændringer i havneanlæg og -bygninger. Eksempler fra syv danske havne. Udgivet af Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer.
Bogen er udsolgt.

Industrisamfundets erhvervshavne 1840-1970

Forundersøgelsesrapport i forbindelse med temagennemgang af danske industrihavne udgivet i 2007. Rapporten er udarbejdet for Kulturarvsstyrelsen af Odense Bys Museer.
Hent publikationen i PDF-format.

GENANVENDELSE

Industriens Bygninger

Bygningskulturens Dag 2007. I anledning af Industrikulturens År 2007 sætter Thomas Birket-Smith fokus på genanvendelse af industribygninger med eksempler fra ind- og udland. Forord af kulturminister Brian Mikkelsen.
Hent publikationen i PDF-format.

Brug havnen

Kan kulturarven bidrage aktivt til udviklingen af de mange havne, som står over for omdannelse? Kulturarvsstyrelsens mål med denne bog er at sætte fokus på omdannelser, hvor kulturarven er indgået som en ressource.
Hent publikationen i PDF-format.

Opdateret 24. maj 2022

INDUSTRI INDUSTRI

25 Stk. dansk kulturarv. Gads Forlag 2007.

Køb Bogen

Industrial Heritage in Denmark. Aarhus Universitetsforlag 2014.

Køb bogen 

Industrisamfundets havne 1840-1970

Industrisamfundets havne 1840-1970. Bygninger, miljøer og bevaringsværdier i danske havne. Bogen er udgivet af Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer 2008.

Museernes arbejde med industrisamfundet

Museernes arbejde med Industrisamfundets Kulturarv. Arbejdsrapport fra seminar den 28. august 2003 på Nationalmuseet. Udgivet af Kulturarvsstyrelsen 2004.

 

Hent publikationen