10. Grøns Varehus, København

Grøns Varehus er et af de 25 nationale industriminder, der illustrerer industrihistorien i perioden 1840-1970. Med status som nationalt industriminde følger en opfordring til, at den fremtidige udvikling tager størst muligt hensyn til, at steder er af nat

Grøns Varepakhus i København repræsenterer industrialiseringens nye måde at afsætte og præsentere varer for kunderne på. Opført som firmaets ansigt udadtil skulle det lokke kunderne til. En ny handels- og shoppingkultur var født.

Grøns Varepakhus - den første forretningsejendom

”Blomster i dyngevis, kæmpestabler af gulvtæpper” rapporterede den unge forfatter Herman Bang i 1880 om vareophobningerne i Magasin du Nord.

Stormagasinet, som åbnede med al sin herlighed 1870, havde dog en ældre kusine - Grøns Varepakhus - der ligger skråt overfor på Holmens Kanal og som var opført allerede i 1863.

Inspireret af de engelske warehouses

Grøns Varepakhus på Holmens Kanal 7 var tegnet af J.D. Herholdt for manufakturfirmaet  M.E. Grøn & Søn, der blev oprettet i 1825 og i 1856 åbnede en filial i Manchester.

Det nyeste nye

Bygningen i København var inspireret af italienske renæssancepaladser og især varepakhuse i Manchester - det førende engelske tekstilcentrum, der kulminerede på den tid.

Varehuset var forsynet med moderne teknik, en hydraulisk elevator, en slags intern telefon (talerør), der var gas, vand og varme og på hver etage var der store borde, åbne hyldeskabe og bænkerækker, hvor varerne kunne fremvises til opkøberne.

Varer på display

Industrialiseringen gjorde det muligt at fremstille mange flere varer end hidtil. Der var vækst i handlen og der blev introdukseret nye salgsmetoder. Det satte sit præg på byernes centrum; butikkerne blev større og fik større udstillingsvinduer. Pakhusene blev lagt ud til gaden, så de kunne lokke og præsentere varerne for kunderne allerede der.

Det begyndte så småt at ske i København fra omkring 1840.

Frihandels-bevægelsen

”Det der har haft overvejende Indflydelse paa den hele Gerning, jeg har haft at udføre her i livet, er det, at jeg netop kom til entret for Selvstyret og Selvvirksomheden i England, Manchester, da jeg ikke var mere end tyve Aar gammel, netop da Frihandels- eller rettere: hvad man kaldte Frihandels-Bevægelsen begyndte at tage Skikkelse, nemlig i 1849. Thi det var jo egentlig kun et Navn, man har givet disse Bevægelser, naar man kaldte dem Frihandels-Bevægelser. Det gjaldt jo egentlig om at bryde de besiddende Stænders overvejende Indflydelse paa de mindre besiddendes Vel […]

Naar jeg dér kom til at se paa, hvorledes Handelsstanden var stillet med Hensyn til Hjælpemidler, og kom til at sammenligne dermed de Forhold, jeg havde forladt herhjemme, randt mig uvilkårlig det engelske Ordsprog i Hu. Comparaisons are odious. Herhjemme var der kun en eneste Bank, 5 á 6 Dampskibe og en Stump Jernbane fra Kjøbenhavn til Roskilde – i Manchester var der 7 Banker, et Næt af Jernbaner straalede ud til alle Sider, og ned over Hull og Liverpool stod Staden i Forbindelse med hele den vide Verden… Her var noget at stræbe hen til og efterligne.”

C.F. Tietgen ved sit 25-års jubilæum i Privatbanken 1882. Gengivet efter Ole Lange: Stomogulen. C.F. Tietgen- en finansmand, hans imperium og hans tid 1829-1901. København Gyldendal 2006, side 47.

Stormagasiner ind - beboere ud

De større manufakturgrossister begyndte at opføre varehuse, forretningsejendomme og efter 1870 stormagasiner, som adskilte sig fra varehusene ved at de solgte alle varetyper. I 1910 åbnede postordrefirmaet Daells Varehus.

Gradvist bredte forretningerne sig sådan i indre by, at mange af beboerne måtte flytte bort fra centrum. Mellem 1880 og 1916 blev antallet af beboere i indre by halveret. Et forbrugersamfund - i hvert fald for den rigere del af befolkningen - var godt på vej.

Grøns Varepakhus er et symbol på den begyndende citydannelse og repræsenterer den voksende handel med forbrugsvarer. Varehuset er det første af sin art i Danmark. Pakhuset er i dag genanvendt som kontordomicil.

Opdateret 20. november 2020

Nationalt industriminde

Grøns Varepakhus er udpeget som nationalt industriminde fordi det:

  • er den første såkaldte forretningsejendom i Danmark
  • er et symbol på den begyndende city-dannelse
  • er eksponent for den omsiggribende handel med forbrugsvarer

Guide til Grøns Varepakhus

Tag guiden med på cyklen eller gåtur i det indre København og oplev Grøns Varepakhus, som det ligger på Holmens Kanal. Pakhuset er nu kontordomicil, men kan ses udefra.

Hent guide til Grøns Varepakhus (pdf)