Udbud af bygge-, anlægs- og driftsopgaver

Herunder annonceres aktuelle udbud på bygge-, anlægs- og driftsområdet i Slots- og Kulturstyrelsen.
Foto af Fasangården, der er indpakket i stillads og plastic.

Styrelsen leverer desuden rådgivning og bistand til Kulturministeriets statsinstitutioner på områderne udbud, indkøb og kontrakter.

Aktuelle udbud

Information til leverandører

Prækvalifikation af entreprenører (bygge- og anlæg)

Rådgivning til Kulturministeriets institutioner

Slots- og Kulturstyrelsen leverer rådgivning og bistand til Kulturministeriets ca. 30 statsinstitutioner på områderne udbud, indkøb og kontrakter.

Private leverandører  

I arbejdet med at drive og vedligeholde statslige ejendomme betjener Slots- og Kulturstyrelsen sig af private rådgivere og entreprenører mv.

Styrelsen gennemfører udbud, udvælger leverandører og tildeler kontrakter ud fra en totaløkonomisk vurdering og tager bl.a. hensyn til kvalitet, pris, leveringssikkerhed og brugerhensyn.

Ydelsesbeskrivelse

Disse ydelsesbeskrivelser er gældende for mindre opgaver (der ikke er udbudt efter udbudslovens afsnit II). Til disse ydelsesbeskrivelser knytter sig en rådgiveraftale vedrørende mindre opgaver, hvortil der henvises.

Ydelsesbeskrivelse til opgaver under 1. mio. kr. (Word)

Oprettelse i systemer

Brugeroprettelse til IndFak og Budget- og byggesagssystem (BBS).

Blanketten anvendes i forbindelse med oprettelse af en ny rådgiver- eller entreprenørbruger i BBS og Indfak. Blanketten udfyldes af rådgiveren og sendes via mail til projektlederen i Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektlederen sender efterfølgende blanketten til bbs@slks.dk der varetager den egentlige oprettelse.

KHU sender brugernavn og password til brugeren samt til projektlederen og rådgiverens orientering.

Blanket til oprettelse af ny ekstern bruger i BBS og Indfak2

Tro og love-erklæring for virksomheder

I forbindelse med ansøgning om prækvalifikation eller afgivelse af tilbud kræver styrelsen som regel, at ansøger/tilbudsgiver fremsender en erklæring på tro- og love om virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige og om, at virksomheden ikke befinder sig i forhold som fremgår af litra a)-k) og som i øvrigt fremgår af EUs udbudsdirektiv art. 45 stk. 1 og 2.

Hent skabelon til brug for afgivelse af tro og love-erklæring (Word)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)