Nationalbibliografisk Udvalg

Den nationalbibliografiske autoritet er placeret i Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket indebærer, at det er Slots- og Kulturstyrelsen, der beslutter omfang og kvalitet samt regler for registrering. For at sikre, at Slots- og Kulturstyrelsen altid har den nødvendige ekspertise til at afgøre dette, har Kulturministeriet nedsat et Nationalbibliografisk Udvalg (NBU). Udvalget inddrages ved høringer om ændringsforslag til nationalbibliografien og vejleder desuden Slots- og Kulturstyrelsen i spørgsmål om bibliografisk kontrol.

Udvalgets medlemmer

Navn

Titel

Institution

Beskikket fra

Beskikket til

Leif Andresen

Chefkonsulent

Det Kgl. Bibliotek

 1.1.2021

 31.12.2023

May-Britt Diechmann

Biblioteksleder

Stevns Bibliotekerne

 1.1.2021

 31.12.2023

Erik Bachmann Pedersen

Bibliotekskonsulent

Syddansk Universitetsbibliotek   

 1.9.2021

 31.12.2023

Hanne Hørl Hansen

Bibliotekskonsulent

DBC

 1.1.2021

 31.12.2023

Marie Maersk Deleuran

Informationsspecialist   

Det Kgl. Bibliotek

 1.1.2021

 31.12.2023

Pernille Saul

Senior IT-konsulent

KOMBIT

 1.1.2021

 31.12.2023

Anders Cato

Specialkonsulent

SLKS

--

--

Slots- og Kulturstyrelsen har formandskabet i udvalget og er også sekretariat.

Opgaver

NBU beskæftiger sig med alle aspekter af data til nationalbibliografien. I denne forbindelse udarbejdes og vedligeholdes regler og retningslinjer for katalogisering, formatering, publikationsformer, emnebeskrivelse, søgeveje og sortering.

NBU varetager sagsforberedende opgaver og afgiver indstilling til SLKS på faglige og ressourcemæssige områder vedrørende Nationalbibliografien, herunder optagelseskriterier, registreringsniveau, katalogiserings- og klassifikationsregler m.v. Dette kan være på basis af modtagne forslag fra interessenter eller på eget initiativ.

Af dette følger at Udvalget skal behandle bl.a. følgende spørgsmål:

1. Optagelseskriterier for nationalbibliografien.

2. Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for nationalbibliografien – og som en logisk følge af dette også for danske bibliotekskataloger.

3. Løbende orientering og diskussion om den nationale og internationale udvikling af bibliografiske standarder.

4. En dansk implementering af RDA og et nationalt repositorium for autoritetsdata, VERA. Herunder specifikation af omfanget af de danske RDA-tilpassede regler og vedligehold af danMARC2-formatet og dets efterfølger danMARC3. Herunder rådgivning til SLKS i forbindelse med RDA-styregruppe nedsat af SLKS, KL og Kulturministeriet.

5. BIBFRAME som ny bibliografisk format og linket data. Orientering og diskussion om den nationale og internationale udvikling af BIBFRAME som nyt bibliografisk format. I SLKS regi findes der en BIBFRAME arbejdsgruppe, der rapporterer til NBU.

6. Emnebeskrivelse og klassifikation. Herunder DK5. En redaktionsgruppe for DK5 findes i DBC’s regi. Denne rapporterer årligt til SLKS via NBU.

7. Praksisregler for søgeveje.

8. NBU kan selv tage emner op, hvis den internationale udvikling gør dette hensigtsmæssigt.

Kommissorium for Nationalbibliografisk Udvalg

Opdateret 21. september 2021

RDA-projektet 

Nye katalogiseringsregler i Danmark

Bibliografisk råds indstillinger
(indstillinger fra det tidligere Bibliografisk Råd ift. RDA)

Nyhedsliste og ændringsforslag

Kat-format-nyt med katalogiserings- og formatnyheder

Ændringsforslag til danMARC2-formatet
(skema til udfyldelse i Word-format)