Nationalbibliografisk Udvalg

Den nationalbibliografiske autoritet er placeret i Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket indebærer, at det er Slots- og Kulturstyrelsen, der beslutter omfang og kvalitet samt regler for registrering. For at sikre, at Slots- og Kulturstyrelsen altid har den nødvendige ekspertise til at afgøre dette, har Kulturministeriet nedsat et Nationalbibliografisk Udvalg. Udvalget inddrages ved høringer om ændringsforslag til nationalbibliografien og vejleder desuden Slots- og Kulturstyrelsen i spørgsmål om bibliografisk kontrol.

Nationalbibliografisk Udvalg vil blive dannet primo 2021.

Opdateret 18. december 2020