Holbergmedaljen

Adresse

Holbergmedaljen
c/o Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14
1611 København V

Holbergmedaljen

Holbergmedaljen, der har været uddelt siden 1934, tildeles ifølge vedtægterne ”en dansk skønlitterær eller videnskabelig Forfatter eller forfatterinde, som en anerkendelse for et litterært eller videnskabeligt Værk eller den paagældendes Forfattervirksomhed som Helhed”.

Komitéen for Holbergmedaljen består af

  • Bent Holm, dr.phil. og formand for komitéen
  • Carsten Fenger-Grøndahl, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur
  • Karen Skovgaard-Petersen, dr.phil. og direktør for Det danske Sprog- og Litteraturselskab 
  • Tomas Lagermand Lundme, forfatter 
  • Peder Frederik Jensen, forfatter


Komitéen er selvsupplerende jf. vedtægterne.

Opdateret 11. marts 2024