Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem styrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 13 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes otte møder om året.

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan styrelsen ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan styrelsen beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Styrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det.

Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger.

Medlemmer 1. august 2019 til 31. juli 2023:

 • Jens Toftgaard, ph.d. og kulturarvschef på Odense Bys Museer (formand)
 • Nicolai Bo Andersen, arkitekt, lektor på Institut for Bygningskunst og Kultur, Kunstakademiets Arkitektskole
 • Gemma Lalanda, arkitekt og medindehaver af Frank Maali & Gemma Lalanda
 • Jens Baumann, arkitekt og indehaver af Baumann Arkitekter
 • Mette Slyngborg, museumsinspektør, Sydvestjyske Museer
 • Ulla Kjær, seniorforsker og dr. phil. fra enheden Middelalder, Renæssance og Numismatik, Nationalmuseet
 • Lisbet Wolters, arkitekt og stadsarkitekt i Vejle Kommune
 • Sara Aasted Paarup, arkitekt og kontorchef for Byudvikling og Planlægning i Erhvervsstyrelsen
 • Peter Hee, arkitekt og 2. suppleant i Landsforeningens bestyrelse
 • Thomas Garth-Grüner, bestyrelsesmedlem i BYFO
 • Jens Hendeliowitz, landskabsarkitekt og indehaver af Landscape visions
 • Thina Wallin Jensen, arkitekt, byplanlægger og afdelingsleder i Aalborg Kommune
 • Frank Allan Rasmussen, museumschef på Museet Frederiksværk

Kontaktadresse til Det Særlige Bygningssyn:

Det Særlige Bygningssyn
c/o Slots- og Kulturstyrelsen
Fejøgade 1, 2. sal
4800 Nykøbing Falster

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)