Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Slots- og Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af indtil 13 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes otte møder om året.

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan Slots- og Kulturstyrelsen ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan Slots- og Kulturstyrelsen beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Slots- og Kulturstyrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det.

Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger.

Oversigt over medlemmer af Det Særlige Bygningssyn 2015-2019

 • Lars Juel Thiis, arkitekt og indehaver af Cubo Arkitekter A/S, adjungeret professor ved Aalborg Universitet
  indstillet af Slots- og Kulturstyrelsen til formandsposten
 • Trine Neble, arkitekt og partner i Erik Møller Arkitekter
  genindstillet af Akademisk Arkitektforening
 • Morgens A. Morgen, arkitekt, professor i Arkitektonisk Kulturarv på Arkitektskolen i Aarhus
  indstillet af Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). (Arkitektskolen og KADK skiftes til at indstille et medlem. Arkitektskolen Aarhus er den organisation, der har indstillet for den aktuelle periode).
 • Dorte Mandrup, arkitekt og indehaver af Dorte Mandrup Arkitekter
  genindstillet af Akademiraadet/Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
 • Jens Toftgaard, ph.d og kulturarvschef på Odense Bys museer
  indstillet af Museumsudvalget for Kulturhistorie (nedsat iht museumsloven til at rådgive Slots- og Kulturstyrelsen)
 • Ulla Kjær, seniorforsker og dr. phil
  indstillet af Nationalmuseet
 • Jannik Nyrop, arkitekt
  indstillet af Dansk Byplanlaboratorium
 • Holger Bisgaard, arkitekt og kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet
  indstillet af Miljøministeriet
 • Peter Hee, arkitekt
  indstillet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • Birthe Iuel, formand for Bygnings Frednings Foreningen BYFO, sammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af private fredede ejendomme i Danmark
  genindstillet af BYFO
 • Anja Kongsdal, selvstændig og medlem af byrådet for Venstre i Nyborg
  genindstillet af Kommunernes Landsforening.
 • Annemarie Lund, landskabsarkitekt MDL, forfatter og redaktør af tidsskriftet LANDSKAB
  indstillet af Danske Landskabsarkitekter
 • Mette Slyngborg, museumsinspektør på Sydvestjyske Museer, indstillet af Organisationen Danske Museer

Sekretær: Mia Kroer Ræbild

Siden er sidst opdateret: 08.12.2017

Adresse

Det Særlige Bygningssyn
c/o Slots- og Kulturstyrelsen
Center for Kulturarv

Fejøgade 1, 2. sal
4800 Nykøbing F


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)