Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem styrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 13 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes otte møder om året.

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan styrelsen ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan styrelsen beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Styrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det.

Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger.

Medlemmer 1. august 2015 til 31. juli 2019:

 • Lars Juel Thiis, arkitekt, adjungeret professor, og indehaver af Cubo Arkitekter A/S, indstillet af kulturministeren (formand)
 • Arkitekt Holger Bisgaard, selvstændig konsulent, indstillet af Erhvervsministeriet
 • Landskabsarkitekt Annemarie Lund, indstillet af Danske Landskabsarkitekter
 • Arkitekt MAA Trine Neble, indstillet af Akademisk Arkitektforening
 • Ulla Kjær, seniorforsker og dr. phil. , indstillet af Nationalmuseet
 • Arkitekt Jannik Nyrop, selvstændig konsulent, indstillet af Dansk Byplanlaboratorium
 • Peter Hee, arkitekt og tidl. formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, indstillet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • Anja Kongsdal (V), selvstændig og medlem af byrådet, Nyborg, indstillet af Kommunernes Landsforening
 • Jens Toftgaard, ph.d. og kulturarvschef på Odense Bys Museum, indstillet af Museumsudvalget for Kulturhistorie under Slots- og Kultursstyrelsen
 • Arkitekt MAA Dorthe Mandrup-Poulsen, indstillet af Akademirådet
 • Mogens A. Morgen, arkitekt og professor Arkitektskolen Aarhus, indstillet af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt Arkitektskolen Aarhus
 • Formand for Bygningsfredningsforeningen (BYFO) Birthe Iuel, indstillet af BYFO
 • Museumsinspektør Mette Slyngborg, indstillet af ODM (Organisationen Danske Museer)

Kontaktadresse til Det særlige Bygningssyn:

Det Særlige Bygningssyn
c/o Slots- og Kulturstyrelsen
Fejøgade 1, 2. sal
4800 Nykøbing Falster

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)