Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem styrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 13 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes otte møder om året.

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan styrelsen ikke frede en bygning eller et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan styrelsen beslutte ikke at frede, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet fredning. Styrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det.

Det Særlige Bygningssyn skal desuden rådgive i forbindelse med større restaureringsarbejder og byggeprojekter af mere principiel karakter på fredede bygninger m.v.

Medlemmer 1. oktober 2023 til 30. september 2027

Hanne Ullum, arkitekt MAA, vicedirektør i Bygherreforeningen (Forperson)
Udpeget af kulturministeren

Thomas Bo Jensen, arkitekt MAA, forskningschef og professor ved Arkitektskolen Aarhus
Indstillet af Arkitektskolerne (AAA - KADK)

Thomas Carstens, arkitekt MAA og partner i Reiulf Ramstad Arkitekter
Indstillet af Akademiraadet

Jens Andrew Baumann, arkitekt MAA og indehaver af Baumann Arkitekter
Indstillet af Akademisk Arkitektforening

Mette Slyngborg, cand. mag., museumsinspektør ved Museum Vest 
Indstillet af Slots og Kulturstyrelsens Museumsråd

Vibeke Andersson Møller, mag. art., seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet
Indstillet af Nationalmuseet

Tina Saaby, arkitekt MAA, direktør i Dansk Byplanlaboratorium
Indstillet af Dansk Byplanlaboratorium

Sara Aasted Paarup, arkitekt MAAA, underdirektør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Indstillet af Erhvervsministeriet - Kirkeministeriet

Eske Møller, arkitekt MAA, eget rådgivningsfirma Asa33
Indstillet af By og Land

Birthe Iuel, civiløkonom, direktør i Historiske Huse
Indstillet af BYFO

Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA MDL, partner i landskabsarkitektfirmaet LYTT
Indstillet af Danske Landskabsarkitekter

Thina Wallin, arkitekt MAA, chefkonsulent i Randers Kommune
Indstillet af KL

Morten Pedersen, cand. mag, dr. phil., ph. d., afdelingschef i Museum Sønderjylland
Indstillet af ODM

Kontaktadresse til Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn
c/o Slots- og Kulturstyrelsen
Fejøgade 1, 2. sal
4800 Nykøbing Falster

Opdateret 11. juni 2024

Mødekalender 2024

  • 1. februar
  • 21. marts
  • 2. maj
  • 6. juni
  • 29. august
  • 3. oktober
  • 7. november
  • 12. december