Årsrapporter og brugerundersøgelser

Slots- og Kulturstyrelsen udgiver årligt en rapport om økonomiske og faglige resultater.

Årsrapporter, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Øvrige årsrapporter

Opdateret 02. juni 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen