Årsrapporter og brugerundersøgelser

Slots- og Kulturstyrelsen udgiver årligt en rapport om økonomiske og faglige resultater.

Årsrapporter, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Øvrige årsrapporter

Opdateret 24. marts 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen