Radio- og tv-nævnets udtalelser og afgørelser vedrørende public service

De medier, der udøver public service i Danmark, skal hvert år indsende en redegørelse for det forgangne års public service-virksomhed til Radio- og tv-nævnet.

Danmarks Radio og de regionale TV 2-virksomheder har public service-kontrakter, der vedtages politisk. Redegørelserne skal for disse medievirksomheder indeholde en gennemgang af, hvorledes de har overholdt kravene i kontrakten. TV 2 Danmark A/S har en public service-tilladelse tildelt af kulturministeren, og redegørelsen skal indeholde en gennemgang af, hvorledes kravene heri er overholdt. 

Tilladelseshaveren til den fjerde FM-radiokanal, Radio 4, og en digital public service-radiokanal med fokus på kultur, 24syv, udøver public service-virksomhed på baggrund af programtilladelser, der er tildelt af Radio- og tv-nævnet efter udbud. Redegørelserne skal her indeholde en gennemgang af, hvordan tilladelseshaveren har overholdt minimumskravene i tilladelsen og levet op til de bindende tilsagn, der også fremgår af tilladelsen. 

Radio- og tv-nævnet afgiver i henhold til radio- og fjernsynsloven udtalelse om public service-redegørelserne. 

Public service-redegørelser

Hvert år senest 1. maj afleverer public service-stationerne en public service-redegørelse til Radio- og tv-nævnet, hvor de redegør for deres opfyldelse af kontrakt og tilladelse det foregående kalenderår.

Umiddelbart efter 1. maj udsendes en høring over public service-redegørelserne for DR, TV2 og de regionale TV2-virksomheder.

Med udgangspunkt i redegørelserne følger Radio- og tv-nævnet årligt op på, om stationerne lever op til deres public service-forpligtelser, som de er beskrevet i kontrakt og tilladelse. Det sker i nævnets årlige public service-udtalelser.

DR

Public service redegørelser og årsrapporter

Redegørelser

Årsrapporter

Radio- og tv-nævnets udtalelser

TV2 Danmark

Public service-redegørelser og årsrapporter

Redegørelser

Årsrapporter

Radio- og tv-nævnets udtalelser

Public-service tilladelser

2024-2026

 

2019-2023

2014-2018

2013-2014

2011-2013

2003-2011

TV2 Bornholm

Public service-redegørelser

Redegørelser

TV2 FYN

Public service-redegørelser

Redegørelser

Radio- og tv-nævnets udtalelser

TV2 Kosmopol

Public service-redegørelser

Redegørelser

Radio- og tv-nævnets udtalelser

TV MIDTVEST

Public service-redegørelser

Redegørelser

Radio- og tv-nævnets udtalelser

TV2 Nord

Public service-redegørelser

Redegørelser

Radio- og tv-nævnets udtalelser

TV SYD

Public service-redegørelser

Redegørelser

Radio- og tv-nævnets udtalelser

TV2 ØST

Public service-redegørelser

Redegørelser

Radio- og tv-nævnets udtalelser

TV2 Østjylland

Public service-redegørelser

Redegørelser

Radio- og tv-nævnets udtalelser

Radio 4

Radio- og tv-nævnets udtalelser og afgørelser

2024

2023

2022

2021

2020

2019

24syv

Radio- og tv-nævnets udtalelser og afgørelser

2023

2022

2021

2020

Radio24syv (ophørt)

Public-service redegørelser

Redegørelser

Radio- og tv-nævnets udtalelser

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Opdateret 12. juni 2024