Nyheder

253 nyheder på slks.dk

Dansk-indisk kulturudveksling kickstartes i New Delhi

Starten på det dansk-indiske kulturudvekslingsprogram markeres i dag, den 16. november, med åbningen af tekstiludstillingen ”Tradition is...

Internationalt, Kulturaftaler

15. november 2022

Radio- og tv-nævnet er klar med public service-udtalelser for 2021

Radio- og tv-nævnet afgiver udtalelse om Kulturradio Danmark A/S’ og de regionale TV2-virksomheders public service-redegørelser for 2021.

Medier, Radio, Styrelsen

19. oktober 2022

National indsats skal styrke børn og unges læseglæde

Børn og unge skal have bedre adgang til levende litteraturformidling og gode læseoplevelser i deres hverdag. Derfor lancerer...

Biblioteker, Børn og unge, Litteratur

3. oktober 2022

Succes i samarbejdet om at styrke børns læselyst

Mere end 80.000 børn i hele landet har i år fået adgang til nye BOGglad-bogsamlinger, og samtidig har mange nye samarbejder mellem...

Biblioteker, Børn og unge, Kulturinstitutioner, Litteratur, Styrelsen

29. september 2022

Amaliehaven skal restaureres

Amaliehaven bliver nu restaureret for at genskabe haven, som den stod ved indvielsen for snart 40 år siden. Restaureringen sker med støtte...

Arkitektur, Byggeprojekter, Kunsthåndværk, Slotte og Haver

28. september 2022

Kirke Allé genplantes til Fredensborg Slotshaves 300-års jubilæum

Fredensborg Slot og Slotshave kan dette efterår fejre 300 års jubilæum, og i den anledning genskabes en del af den gamle Kirke Allé....

Byggeprojekter, Slotte og Haver

20. september 2022

Kulturministeriets Forskningsudvalg uddeler 20,5 millioner kroner til nye forskningsprojekter

I alt 33 projekter inden for kultur- og idrætsområdet får i år bevilget penge fra Kulturministeriets Forskningspulje. Blandt projekterne er...

Kulturinstitutioner, Museer

14. september 2022

Aarhus Universitet indstilles til fredning som et arkitektonisk hovedværk

Det Særlige Bygningssyn og Slots- og Kulturstyrelsen har indstillet Universitetsparken, Vennelystparken og ni bygningskomplekser på...

Arkitektur, Fredede bygninger

1. september 2022

Ny vicedirektør til Slots- og Kulturstyrelsen

Sidsel Nordengaard er ansat som vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen. Hun får ansvaret for kulturområdet i styrelsen og tiltræder 1....

Styrelsen

31. august 2022

Ny undersøgelse skal se på skævheder i kønsfordeling ved museernes kunstindkøb

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører nu en undersøgelse blandt de statslige og statsanerkendte museer for at kortlægge kønnene på...

Museer

25. august 2022
Opdateret 16. august 2023