12,8 mio. kr. til Danmarks internationale kultursamarbejde

01.03.2023
Strategien for Danmarks internationale kultursamarbejde sætter i øjeblikket fokus på dansk kulturs aktive bidrag inden for bæredygtighed, den grønne omstilling, land og by samt hvordan teknologi og demokratisk dialog kan fungere sammen.

Med strategien følger midler, der kan søges af danske kulturaktører og repræsentationer. Med dem i ryggen kan danske kulturaktører sammen med udenlandske partnere udfolde, udvikle og skabe dialog om kulturens bidrag til løsningen af de globale udfordringer.

Der er afsat 12,8 mio. kr. i perioden 2023 og 2024 til at understøtte initiativer, der retter sig mod opbygning af større tværfaglig kapacitet i kultursektoren i forhold til at arbejde med tre temaer, (Bæredygtighed og den grønne omstilling, Tech og den demokratiske dialog samt Land og By) samt mod at udvikle konkrete projekter i samarbejde med internationale partnere.

Sådan fordeles midlerne
Midlerne under strategien kan søges af professionelle, danske kulturaktører og Udenrigsministeriets repræsentationer gennem to puljer. Derudover er der mulighed for at blive inviteret til at udvikle særlige initiativer.

Den første pulje fokuserer på kapacitetsopbygning i kultursektoren gennem internationale partnerskaber inden for de tre overordnede temaer. I den anden pulje kan søges til udviklingsprojekter inden for en række særlige fokusområder under temaerne, fx udvikling af kulturens institutioner som tillidsrum eller arbejde med inddragelse af børn og unge og bæredygtighedsområdets sociale aspekter.

Midlerne afsat til særlige initiativer forudsætter, at aktørerne inviteres til at indsende et projekt, som har fokus på udvikling og udveksling af innovative værktøjer og formater, herunder udvikling af digitale redskaber gennem internationale partnerskaber.

Der er ansøgningsfrist den 1. maj 2023.

Læs mere og søg puljen til kapacitetsopbygning gennem internationale samarbejder

Læs mere og søg puljer for strategiske udviklingsprojekter under den strategiske ramme 2022-2024

Fakta om Danmarks internationale kultursamarbejde
Kulturministeriets og Udenrigsministeriets samarbejdsaftale om Danmarks internationale kultursamarbejde har til formål at styrke og fremme:

• Danmarks kultureksport til udlandet
• Den interkulturelle dialog mellem danske og udenlandske aktører
• Markedsføringen af Danmark som land
• Fornyelsen af dansk kunst og kultur gennem internationalt samarbejde.

I tillæg til samarbejdsaftalen udfærdiges en strategisk ramme, der sætter retningen for det internationale kultursamarbejde med definerede prioriteter. Den strategiske ramme aftales mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet og bliver som udgangspunkt taget op til revision hvert andet år efter dialog med relevante danske aktører, herunder bl.a. brancheorganisationer, Statens Kunstfond, Erhvervsministeriet, samt relevante institutioner under øvrige ministerområder.

Læs mere om udmøntningsplanen for Danmarks internationale kultursamarbejde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger
Senior Adviser Morten Nybo og Chief Advisor Søren Krogh, tlf.: 33 95 42 00 

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 01. marts 2023