Nyheder

254 nyheder på slks.dk

Ny undersøgelse skal se på skævheder i kønsfordeling ved museernes kunstindkøb

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører nu en undersøgelse blandt de statslige og statsanerkendte museer for at kortlægge kønnene på...

Museer

25. august 2022

Bauer Media ApS vinder udbud af FM5-tilladelse

Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at udstede tilladelse til Bauer Media ApS til at udøve programvirksomhed på den femte...

Medier

1. juli 2022

Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2021 er klar

2021 var præget af public service-redegørelserne og i særdeleshed public service-redegørelsen fra Kulturradio Danmark A/S. Men også...

Medier

30. juni 2022

Biblioteker får midler til børns læsekultur, demokratiske samtaler og ny litteraturformidling

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 14,2 millioner kroner til projekter, der skal...

Biblioteker, Kulturinstitutioner, Litteratur, Styrelsen

29. juni 2022

Unge museumsbrugere efterspørger aktiv deltagelse og rum til refleksion

De danske museer har igen vist, at deres tilbud genererer høj tilfredshed blandt deres besøgende. Dog viser den nyeste udgave af Den...

Museer

16. juni 2022

Undersøgelse giver ny viden om børn og unges møde med kunstneriske aktiviteter

Mere fokus på relationsarbejde, fleksible deltagerformer og tværfagligt samarbejde i det kunstneriske arbejde med børn og unge....

Børn og unge

13. juni 2022

Kulturindsatser skal forebygge antisemitisme

To nye puljer åbner som led i regeringens tværministerielle handlingsplan for bekæmpelse af antisemitisme. Danmarks værn mod antisemitisme...

Biblioteker, Børn og unge, Folkeoplysning, Kulturinstitutioner

30. maj 2022

Nordisk kultursatsning bygger bro til Canada

I anledning af den store kultursatsning Nordic Bridges mødes nordiske og canadiske samarbejdspartnere i disse dage i Toronto til en fejring...

Arkitektur, Billedkunst, Internationalt, Kunsthåndværk, Litteratur, Musik, Scenekunst

20. maj 2022

I dag udbetales mere end 185 millioner kroner i bibliotekspenge

Når Slots- og Kulturstyrelsen i dag udbetaler bibliotekspenge, går 19,5 millioner kroner til bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger....

Bibliotekspenge, Litteratur

19. maj 2022

Nyt skatkammer for kulturarv ser dagens lys

I dag indvies et af Danmarks største magasiner til kulturarv, når snoren klippes til det nye Fællesmagasin. Med sine 25.000 kubikmeter...

Byggeprojekter, Kulturarv, Slotte og Haver, Styrelsen

16. maj 2022
Opdateret 16. august 2023