Nyheder

Starttidspunkt
Sluttid

258 nyheder på slks.dk

Kirke Allé genplantes til Fredensborg Slotshaves 300-års jubilæum

Fredensborg Slot og Slotshave kan dette efterår fejre 300 års jubilæum, og i den anledning genskabes en del af den gamle Kirke Allé....

Byggeprojekter, Slotte og Haver

20. september 2022

Kulturministeriets Forskningsudvalg uddeler 20,5 millioner kroner til nye forskningsprojekter

I alt 33 projekter inden for kultur- og idrætsområdet får i år bevilget penge fra Kulturministeriets Forskningspulje. Blandt projekterne er...

Kulturinstitutioner, Museer

14. september 2022

Aarhus Universitet indstilles til fredning som et arkitektonisk hovedværk

Det Særlige Bygningssyn og Slots- og Kulturstyrelsen har indstillet Universitetsparken, Vennelystparken og ni bygningskomplekser på...

Arkitektur, Fredede bygninger

1. september 2022

Ny vicedirektør til Slots- og Kulturstyrelsen

Sidsel Nordengaard er ansat som vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen. Hun får ansvaret for kulturområdet i styrelsen og tiltræder 1....

Styrelsen

31. august 2022

Ny undersøgelse skal se på skævheder i kønsfordeling ved museernes kunstindkøb

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører nu en undersøgelse blandt de statslige og statsanerkendte museer for at kortlægge kønnene på...

Museer

25. august 2022

Bauer Media ApS vinder udbud af FM5-tilladelse

Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at udstede tilladelse til Bauer Media ApS til at udøve programvirksomhed på den femte...

Medier

1. juli 2022

Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2021 er klar

2021 var præget af public service-redegørelserne og i særdeleshed public service-redegørelsen fra Kulturradio Danmark A/S. Men også...

Medier

30. juni 2022

Biblioteker får midler til børns læsekultur, demokratiske samtaler og ny litteraturformidling

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 14,2 millioner kroner til projekter, der skal...

Biblioteker, Kulturinstitutioner, Litteratur, Styrelsen

29. juni 2022

Unge museumsbrugere efterspørger aktiv deltagelse og rum til refleksion

De danske museer har igen vist, at deres tilbud genererer høj tilfredshed blandt deres besøgende. Dog viser den nyeste udgave af Den...

Museer

16. juni 2022

Undersøgelse giver ny viden om børn og unges møde med kunstneriske aktiviteter

Mere fokus på relationsarbejde, fleksible deltagerformer og tværfagligt samarbejde i det kunstneriske arbejde med børn og unge....

Børn og unge

13. juni 2022
Opdateret 16. august 2023