Søg om distributionstilskud fra Bladpuljen

20.01.2023
Nu kan der søges tilskud fra Bladpuljen til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter i 2023. Der er deadline for ansøgninger den 16. februar 2023.

Hvad kan der søges til?

Bladpuljen yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder også foreningsblade.

Hvem kan søge?

Foreninger og udgivere, som på et ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning eller fremmer foreningslivet kan søge.

Bladpuljens fordelingsudvalg yder tilskud til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter, der udkommer mindst to gange årligt.

Tilskud kan ydes, hvis bladets indhold er af almennyttig eller humanitær karakter, eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion.

Baggrund om ordningen?

Det er Bladpuljens Fordelingsudvalg, der træffer afgørelse om tilskud fra Bladpuljen.

For at opnå tilskud fra Bladpuljen i 2023 skal en ansøgning være sendt til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 16. februar 2023 kl. 14.00.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.

Find alle ansøgningskriterier og søg om støtte

Har du brug for flere informationer?

Sekretariatet for Bladpuljens Fordelingsudvalg: 33 95 42 00

Opdateret 20. januar 2023