Her er årets Top 10 over arkæologiske fund i Danmark

27.12.2022
Pyntesyge jernalderfolk i ternet tøj, Nibes store sildeeventyr og 11.000 år gamle træplatforme fra jægerstenalderen. Det er bare nogle af de ting, der har fundet vej til Slots- og Kulturstyrelsens årlige Top 10 over de mest opsigtsvækkende arkæologiske fund i det forgangne år.

Landets museer har i årets løb haft meget travlt med arkæologiske undersøgelser, og igen i år kan museerne i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen præsentere en Top 10 over årets imponerende arkæologiske fund og naturvidenskabelige resultater, der er fremkommet rundt omkring i landet i 2022.

Vicedirektør Sidsel Nordengaard, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Når vi graver i jorden, så dukker fortidens skatte frem. Og med de mange udgravninger vi har haft i 2022, så har arkæologerne haft travlt med at undersøge og dokumentere sporene af fortiden og finde nye brikker til puslespillet om vores fælles historie. 

Hvert fund er på deres egen måde med til at give os ny og værdifuld viden om vores fortid. Og den store variation af fund fra både oldtid og middelalder på årets Top 10 gør os klogere på mange interessante aspekter af menneskers liv, bolig, beklædning, jagt og fiskeri, infrastruktur, søforsvar, ritualer, gravskikke samt hvordan klimaforandringer både nu og da kan spille ind i vores viden om fortiden.”

Top 10 i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • 11.000 år gamle træplatforme (Museum Nordsjælland)
  • Jættestue med havudsigt (Museum Vestsjælland)
  • Genbrugte gravhøje (Museum Thy)
  • Broen under vandet (Museum Odense)
  • De overlevende (Sydvestjyske Museer)
  • Farveglade jernalderfolk (Museum Midtjylland)
  • Fortiden sat på spidsen (Museum Sydøstdanmark)
  • Gravplads for rejsende (Viborg Museum)
  • Nibes sildeeventyr (Nordjyske Museer)
  • Tre gode fund fra bunden af Guldborgsund (Vikingeskibsmuseet)

Ekstraordinære fund i tid og rum

Fundene på årets Top 10 spænder over undersøiske spor af en jægerstenalder boplads i Guldborgsund og deponeringer fra sjældne platforme i Søborg Sø til vigtige spor af Nibes middelalderlige sildefiskeri samt fundamentet til en middelalderbro over Odense Å. 

Et af de mere spektakulære fund stammer fra Hammerum, hvor man allerede i 1993 gjorde opsigtsvækkende fund af jernaldergrave. Nu har helt nye undersøgelser gjort os klogere på jernaldermenneskenes fremtoning fra omkring år 200 e.Kr. Det er utroligt sjældent at finde velbevarede tekstiler i knap 2000 årige begravelser, og her viser det sig, at de formodentlig gik i flot pepitaternet tøj dengang. 

Middelalderens helt store erhvervseventyr var sildefiskeri. Og et fund ved Nibe viser, at der måske allerede fra begyndelsen af 1300-tallet har været sildehandel i Nibe. Her fandt man resterne af ikke mindre end 11 sildefiskerhytter, som muligvis er endnu ældre end den ældste historiske kilde om Nibesild fra 1369. 

I forbindelse med etablering af en omfartsvej mellem Græsted og Gilleleje, blev der undersøgt en boplads fra den tidligste del af Maglemosekulturen (ca. 9.000 f.Kr.). Her fandt arkæologer for første gang nogensinde på dansk jord, konstruktioner fra Maglemosekulturen i form af nogle oldgamle træplatforme. Omkring platformene er der fundet forskellige genstande, bl.a. mellemfodsknogler fra elg, en elgtakøkse og endelig en meget sjælden harpun af en type der ikke tidligere er fundet i forbindelse med udgravninger i Danmark.

Læs alle de spændende historier om fundene på Top 10 

Hent pressefotos fra de 10 fund

Fakta om Top 10 

For at komme i betragtning til Top 10 er det en betingelse, at fundet er fremkommet ved en arkæologisk udgravning eller på baggrund af nye, videnskabelige resultater fra det forgangne år. Der skal også være tale om et fund, der tilfører betydelig, ny viden til arkæologien og danmarkshistorien.

Top 10 er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af museernes egne indberetninger af fund. Listen angiver fundene i vilkårlig rækkefølge.

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Morten Stenak, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf. 33 95 42 00

Fuldmægtig Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf. 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 27. december 2022