Ny viden: Sådan styrker vi børn og unges adgang og deltagelse i kunstneriske aktiviteter

16.03.2023
Evalueringen af initiativet ’Grib Engagementet’ peger på nye veje til at tiltrække og engagere børn og unge i kunstneriske aktiviteter gennem bl.a. gode relationer til kulturaktører og tværfaglige samarbejder. Et arbejde, der i sidste ende kan styrke trivslen blandt børn og unge.

’Grib Engagementet’ er et kulturministerielt initiativ, som har haft til formål at undersøge, hvordan flere børn og unge kan få adgang til at deltage i kunstneriske aktiviteter, som føles relevante og udviklende for dem. I alt har 42 kommuner deltaget i 27 modelforsøg i perioden 2021-2022, der har inddraget en bred vifte af aktører som samarbejdspartnere: grundskoler, SFO’er, biblioteker, musik-  og kulturskoler, fritidsklubber, teatre, museer m.fl. 

Ph.d. og adjunkt Kim Boeskov fra Rytmisk Musikkonservatorium har på baggrund af de 27 modelforsøg skrevet en evalueringsrapport med det formål at give indsigt i de mekanismer, der regulerer børn og unges adgang og lyst til at engagere sig i kunstneriske i aktiviteter. 

Fokus på relationer i kunstneriske aktiviteter

Evalueringen peger overordnet på, at det er afgørende, at kunstnere, musik- og kulturskolelærere, skolelærere og pædagoger ikke alene forstår den kontekst, som børn og unge lever i, men også de kulturelle udtryk, børnene orienterer sig mod, og de fællesskaber de allerede er en del af. 

Arrangørerne bag de kunstneriske aktiviteter skal sikre, at børnene kan etablere gode relationer til bl.a. kunstnerne, de faste voksne og til hinanden, da gode relationer har afgørende betydning for, om børn og unge har lyst til og mulighed for at blive engagerede.

Derudover kan aktiviteterne med fordel planlægges ud fra de muligheder, børn og unge har for at overføre deres nye interesser til andre dele af deres liv og videreudvikle deres kunstneriske interesser i andre sammenhænge. 

Endelig peger evalueringen også på, at aktiv deltagelse i kunstneriske aktiviteter indeholder et potentiale for at styrke trivslen blandt børn og unge.  

De overordnede indsigter konkretiseres i rapporten i relation til fem forskellige målgrupper: små børn, børn i grundskolen, børn i fritiden, børn med særlige behov og de unge 13-18 årige. 

Samarbejder på tværs 

Alle modelforsøg har været baseret på samarbejde på tværs af kommuner, institutioner og aktører, der har forskellige faglige blikke på børn og unge, og evalueringen præsenterer på den baggrund også indsigter i, hvad der virker og ikke virker i det tværfaglige samarbejde.  

Gennemgående viser samarbejde på tværs at rumme et stort potentiale for at skabe adgang til – og deltagelse i – kunstneriske aktiviteter for flere børn og unge. Det er imidlertid betinget af, at samarbejdet hviler på en fælles vision for, hvad børnene og de unge skal opnå ved at deltage i aktiviteterne, og på en struktur der understøtter, at alle parter har mulighed for at være ligeværdigt involveret. 

Derudover viser det sig at være en klar fordel, at kompetenceudvikling bygges ind i samarbejdet, så medarbejderne fra de forskellige institutioner har mulighed for undervejs at lære af hinandens faglige tilgange til børnene og de unge. 

Læs hele evalueringen af Grib Engagementet 

Fakta om Grib Engagementet

Der blev på Finansloven 2021 og 2022 afsat i alt 40 mio. kr. til Grib Engagementet, og der er i perioden 2021 - 2022 afviklet 27 kommunalt forankrede modelforsøg med flere samarbejdspartnere. Forsøgene har fokuseret på at udvikle kunstneriske aktiviteter, der retter sig mod børn og unge i alderen 0 til 24 år, der ikke i forvejen deltager i kunstneriske aktiviteter. 

Evalueringen er foretaget af ph.d. og adjunkt Kim Boeskov fra Rytmisk Musikkonservatorium, der foruden modelforsøgene også har inddraget en række andre kilder til at supplere undersøgelsen, bl.a. interviews med ledere fra musik- og kulturskolerne og repræsentanter fra fem af de deltagende kommuner.

Evalueringen bringer desuden øvrige anbefalinger til, hvordan der kan udvikles langtidsholdbare modeller, der understøtter børn og unges adgang og deltagelse i kunstneriske aktiviteter. 

Læs mere om Grib Engagementet og de støttede modelforsøg

Yderligere oplysninger:

Ph.d. og adjunkt Kim Boeskov, Rytmisk Musikkonservatorium, tlf. 23 63 83 45 
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon tlf. 22 61 19 95 

Opdateret 17. marts 2023