Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

81 muligheder

Program Frist

Kommunale billedkunstråd

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Billedkunst

26.10.2023, kl. 14:00

Værkproduktion og udstillinger

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

Billedkunst , Internationalt

26.10.2023, kl. 14:00

Pulje for Retrokonvertering - 2024

Formålet med ordningen er at yde tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering, formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

Biblioteker

31.10.2023, kl. 14:00

Formidlingsordningens pulje 3 til arrangører af turnéteater

Til arrangører af turnerende teater sæson 2023/2024.

Scenekunst

01.11.2023, kl. 14:00

Scenekunstfestivaler med internationalt indhold

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold. OBS! Fra og med 2024 er fristen 1. oktober!

Scenekunst , Internationalt

01.11.2023, kl. 14:00

Scenekunst: Strategisk forløb og deltagelse på CINARS 2024

Strategisk udviklingsforløb for scenekunstaktører i forbindelse med dansk deltagelse på den canadiske scenekunstkonference CINARS 2024.

Scenekunst , Internationalt

01.11.2023, kl. 14:00

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets pulje til kapacitetsopbygning gennem internationale samarbejder

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet ønsker at fremme den tværfaglige kapacitetsopbygning inden for kultursektoren i Danmark ved at støtte kapacitetsopbygning, der understøtter Kulturministeriets og Udenrigsministeriets strategiske ramme for Danmarks internationale kultursamarbejde. Kapacitetsopbygning skal ske i samarbejde med udenlandske kulturelle partnere. Kapacitetsopbygningen skal være målrettet inden den strategiske rammes tre områder 1) Bæredygtighed og grøn omstilling, 2) Tech og den demokratiske dialog og 3) Land og By.

Internationalt

01.11.2023, kl. 14:00

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets pulje for strategiske udviklingsprojekter under den strategiske ramme 2023-2024

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet ønsker at understøtte udviklingsprojekter der understøtter den strategiske ramme for det internationale kultursamarbejde. Puljen er målrettet strategiske udviklingsprojekter under strategiens tre områder 1) Bæredygtighed og grøn omstilling, 2) Tech og den demokratiske dialog og 3) Land og By.

Internationalt

01.11.2023, kl. 14:00

Refusion af udgifter til visningsvederlagsordningen

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2022 – 6. november 2023.

Billedkunst

07.11.2023, kl. 14:00

Musikskoler – refusion af lærerløn

Refusion til kommunalt støttede musikskoler

Musik , Børn og unge

15.11.2023, kl. 14:00
Opdateret 31. maj 2023