Udgivelsesstøtte

Udgivelses- og oversættelsesstøtte til litterære værker (bøger, e-bøger, dramatik, litterære podcasts mv.) både for voksne, børn og unge.
Note:

Der er to årlige frister. I 2024 er fristerne 6. februar og 3. september.

Kunstområde :

Frist

 • 03.09.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Forlag og andre udgivere (organisationer mv.) af danske litterære værker.

DU KAN SØGE TILSKUD TIL:

 • Udgivelse af litteratur i forskellige formater på dansk, herunder værker i oversættelse til dansk. Hvis du søger til både produktions- og oversættelsesomkostninger, skal du søge samlet i én ansøgning per værk. Du skal have erhvervet rettighederne til værket, og hvis det er en oversættelse, skal du have skrevet kontrakt med den oversætter, der er nævnt i ansøgningen.

DU KAN IKKE SØGE TILSKUD TIL:

 • Hvis du søger på vegne af et udenlandsk forlag mv, skal du søge i den engelsksprogede pulje: ”Literary production and translation”
 • Oversættelse af nordiske titler til dansk. Tilskud til dette skal søges i det pågældende oprindelsesland. For mere information, se puljen ” Nordiske oversættelser”.
 • Enkeltpersoner kan ikke søge støtte til oversættelse og produktion. Støtten skal søges af det udgivende forlag.
 • Udgivelse af værker, hvor litteraturen hører hjemme inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælps- og livsstilsbøger, ordbøger, kataloger og lignende.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er bl.a. at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

Projektstøtteudvalget for Litteratur ønsker med denne pulje at støtte udgivelsen af kvalitetslitteratur i Danmark – særligt den litteratur, som ikke er økonomisk bæredygtig i sig selv – sådan, at der fortsat udgives et bredt udvalg af litteratur af høj kvalitet til gavn for både danske læsere og til stimulering af litterære miljøer.

Udvalget opererer med faste tilskudsbeløb efter omfanget af udgivelsesprojekterne:

Udgivelser:

 • 15.000 kr. som bidrag til bogudgivelser og oversættelser op til 100 sider.
 • 30.000 kr. som bidrag til bogudgivelser og oversættelser op til 300 sider.
 • 50.000 kr. som bidrag til bogudgivelser og oversættelser over 300 sider.
 • 100.000 kr. som bidrag til til særligt komplekse værker. Der skal derfor være en reel ekstra omkostning ved produktionen af disse værker. For at opnå støtte i denne størrelsesorden, skal du desuden gøre rede for, hvilke andre finansieringskilder, der er undersøgt.

Andre medier:

 • Litterære podcasts: 15.000 kr. – minimum 90 minutter, 30.000 kr. – minimum 180 minutter, 50.000 kr. – min. 300 minutter.
 • E-bøger, dramatik og litterære webudgivelser: Her ydes i udgangspunktet støtte på samme måde som ved bogudgivelser.

Sådan vurderes din ansøgning

Formelle krav

For at kunne søge støtte skal følgende formelle krav være opfyldt:

 • Danskproducerede værker skal være tilgængelige på dansk.
 • Værket må ikke være udgivet inden ansøgningsfristen.

Kvalitet

Ansøgninger, der lever op til de formelle krav, vurderes af udvalget på projektets kunstneriske kvalitet. Udvalget vurderer det ansøgte projekt som helhed for at vurdere den kunstneriske kvalitet. I vurderingen af kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • Udgivelsens litterære kvalitet. I vurderingen af litterær kvalitet ser udvalget efter kunstnerisk nødvendighed og efter professionel og sproglig kunnen. Vilje til at afsøge nye temaer og udtryk tæller positivt med, ligesom kulturel og samfundsmæssig relevans.
 • Udgivelsens redaktionelle kvalitet og forlagets generelle faglighed, dvs. bevidst stillingtagen til sammenhæng mellem form og indhold samt kvalitet i redigering, formgivning, produktion og markedsføring.
 • For almen kultur- og faglitteratur vil udvalget også vurdere, om værket er skrevet, så det formidler bredt og dermed kan siges at have et almenkulturelt formål.

I vurderingen af ansøgninger om udgivelse af oversatte værker til dansk lægger udvalget derudover vægt på:

 • Oversætterens kvalifikationer, dvs. at oversætteren har erfaring med oversættelse af litteratur af høj kvalitet og kan dokumentere dette.
 • Om oversætteren oversætter til sit modersmål, og at der oversættes direkte fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på.
 • At ansøger overvejer udgivelsens relevans, aktualitet og nødvendighed i en dansk kontekst, hvordan projektet bidrager til at styrke dansk litteratur, og eventuelt hvordan projektet præsenteres for potentielle læsere. 
 • Værkets aktualitet. I udgangspunktet prioriterer udvalget oversættelser af levende forfattere frem for afdøde, medmindre et forfatterskab får nyt liv og aktualitet.

Spredning af kunststøtte

Udvalget prioriterer at støtte udgivelser, der i mindre grad forventes at kunne bære sig selv økonomisk.

I forhold til udgivelse og oversættelse af udenlandsk litteratur til dansk vil udvalget prioritere kvalitetslitteratur fra lande og kulturer, som kun i begrænset omfang udkommer på dansk.

Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter og ansøgere, der ikke tidligere eller i mere begrænset omfang har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

NB! Ansøgere, der søger tilskud til flere projekter, skal indsende én ansøgning for hvert projekt. 
Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du skrive det i ansøgningen.

DU SKAL VEDHÆFTE FØLGENDE BILAG

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt.
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget.
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden person, herunder juridisk person eller virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er tilknyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Økonomi

I et ønske om gennemskuelighed og for at afstemme ansøgers forventninger har udvalget valgt at indføre faste tilskudsbeløb efter omfanget af udgivelsesprojekterne:

Udgivelser:

 • 15.000 kr. som bidrag til bogudgivelser og oversættelser op til 100 sider.
 • 30.000 kr. som bidrag til bogudgivelser og oversættelser op til 300 sider.
 • 50.000 kr. som bidrag til bogudgivelser og oversættelser over 300 sider.
 • 100.000 kr. som bidrag til til særligt komplekse værker. Der skal derfor være en reel ekstra omkostning ved produktionen af disse værker. For at opnå støtte i denne størrelsesorden, skal du desuden gøre rede for, hvilke andre finansieringskilder, der er undersøgt.

Andre medier:

 • Litterære podcasts: 15.000 kr. – minimum 90 minutter, 30.000 kr. – minimum 180 minutter, 50.000 kr. – min. 300 minutter.
 • E-bøger, dramatik og litterære webudgivelser: Her ydes i udgangspunktet støtte på samme måde som ved bogudgivelser.

UDBETALING

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.
 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023