Prøveoversættelser fra dansk

Tilskud til prøveoversættelser fra dansk af værker for både voksne, børn og unge.
Note:

Der er to årlige frister. I 2024 er fristerne 6. februar og 3. september.

Kunstområde :

Frist

 • 03.09.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Danske og udenlandske forlag og agenturer.

NB: Af hensyn til spredning af kunststøtten kan du maksimalt søge støtte til i alt 4 prøveoversættelser. 

DU KAN SØGE TILSKUD TIL: 

 • Prøveoversættelse på minimum 40 sider af et dansk værk til et udenlandsk sprog, samt billedbøger og andre værker, der er på under 40 sider.

DU KAN IKKE SØGE TILSKUD TIL: 

 • Prøveoversættelse af værker, som udvalget vurderer hører hjemme inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælps- og livstilsbøger, ordbøger, kataloger og lignende. 
 • Prøveoversættelse af egne værker og tekstrevision.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er bl.a. at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

Projektstøtteudvalget for Litteratur ønsker med denne pulje at støtte danske og udenlandske forlag og agenturer, der søger tilskud til honorering af en oversætter i forbindelse med prøveoversættelse af et aktuelt dansk værk. Formålet med prøveoversættelsen skal være at forsøge at sælge rettighederne til en udenlandsk udgiver.

Udvalget bidrager med et fast tilskud på 8.000 kr. til en prøveoversættelse på minimum 40 sider og et fast tilskud på 3.000 kr. til billedbøger og andre værker på under 40 sider. Et eventuelt tilskud skal ikke ses som en fast takst, og der forventes medfinansiering.

Sådan vurderes din ansøgning

Kvalitet

Udvalget vurderer det ansøgte projekt som helhed for at vurdere den kunstneriske kvalitet. I vurderingen af kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • værkets litterære kvalitet. I vurderingen af litterær kvalitet ser udvalget efter kunstnerisk og personlig nødvendighed og efter professionel og sproglig kunnen. Vilje til at afsøge nye temaer og udtryk tæller positivt med, ligesom kulturel og samfundsmæssig relevans.
 • værkets aktualitet. I udgangspunktet prioriterer udvalget prøveoversættelser af levende forfattere frem for afdøde, medmindre et forfatterskab får nyt liv og aktualitet.
 • oversætterens kvalifikationer, herunder at oversætteren er erfaren og oversætter til sit modersmål.

Spredning af kunststøtte

Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter og ansøgere, der ikke tidligere eller i mere begrænset omfang har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne. Ansøgninger om støtte til prøveoversættelser til svensk og norsk vil ikke blive prioriteret, idet udvalget forudsætter at professionelle skandinaviske forlag kan læse dansk.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

DU SKAL VEDHÆFTE FØLGENDE BILAG

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • st de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt.
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden person, herunder juridisk person eller virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er tilknyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk

Økonomi

Udvalget bidrager med et fast tilskud på 8.000 kr. til en prøveoversættelse på minimum 40 sider og et fast tilskud på 3.000 kr. til billedbøger og andre værker på under 40 sider. Et eventuelt tilskud skal ikke ses som en fast takst, og der forventes medfinansiering.

UDBETALING

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Er du udenlandsk ansøger bedes du anvende relevant bankoplysningsskema: Form for wire transfers to countries using IBAN eller Form for wire transfers to countries NOT using IBAN.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen via din sag i Tilskudsportalen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023