Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

86 muligheder

Program Frist

Netværksprogram i Korea og Sverige for scenekunstner med fokus på aldring i samfund

Professionelle scenekunstnere kan ansøge om at blive en del af Korea-Nordic Connection 2022, som omfatter netværksmøder i Västerås, Sverige, den 7.-9. juni 2022 og i Seoul, Korea, den 26.-30. september 2022.

Scenekunst , Internationalt

24.02.2022, kl. 14:00

Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Tværgående , Musik , Scenekunst , Børn og unge

01.03.2022, kl. 14:00

Huskunstnerordningen

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Børn og unge , Film , Tværgående

01.03.2022, kl. 14:00

Arbejdslegater for scenekunst

Arbejdslegater for skabende scenekunstnere

Scenekunst

01.03.2022, kl. 14:00

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Børn og unge , Film , Tværgående

01.03.2022, kl. 14:00

Formidlingsordningens pulje 3 til arrangører af turnéteater

Til arrangører af turnerende teater sæson 2021/2022.

Scenekunst

01.03.2022, kl. 15:00

Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2021

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021.

Covid-19

01.03.2022, kl. 23:59

”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste stedbundne omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriets område fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021.

Covid-19

01.03.2022, kl. 23:59

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet

Tilskud til produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer og formidling af dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

03.03.2022, kl. 14:00

Puljen til almennyttige kulturelle projekter

Formålet med denne pulje er, at støtte almennyttige projekter med et kulturelt formål inden for fire områder: Demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. verdenskrig.

Almennyttige formål

07.03.2022, kl. 14:00
Opdateret 19. januar 2022