Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

93 muligheder

Program Frist

Den Jyske Kunstfond

Tilskud til kulturelt iværksætteri i Jylland og omkringliggende øer (for eksempel Fanø, Als, Læsø, Anholt og Samsø).

Almen kultur , Kommuner , Tværgående , Billedkunst , Scenekunst , Arkitektur , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design

02.09.2022, kl. 14:00

Can Lis: Residency-ophold på Mallorca for arkitekter med flere

Tilskud til og ophold i huset Can Lis på Mallorca som residency-ophold for danske arkitekter og folk med tilknytning til den danske arkitekturscene

Arkitektur

06.09.2022, kl. 14:00

Projektstøtte for arkitektur

Tilskud til projekter udformet af arkitekter, tegnestuer og andre med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene.

Arkitektur , Architecture

06.09.2022, kl. 14:00

Rejselegater for arkitektur

Tilskud til arkitekters inspirations- og researchrejser.

Arkitektur , Internationalt

06.09.2022, kl. 14:00

Puljen til samlingsvaretagelse 2022

Museer

14.09.2022, kl. 14:00

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer – anden opkvalificering 2022

Museer

14.09.2022, kl. 14:00

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer - forskervurdering 2022

Museer

14.09.2022, kl. 14:00

Pulje 2 til oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark 2022-25

Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en ansøgningspulje målrettet unge. Formålet med puljen er, at flere forskellige aktører herunder højskoler, biblioteker, museer, oplysningsforbund, ungdoms- og idrætsorganisationer indgår partnerskaber, der via undervisningsforløb, oplysende indsatser og vidensformidling har fokus på at højne unge danskeres viden om dansk jødisk kulturhistorie og liv. Målet er at sikre oplysning af danske unge så tidligt som muligt, og generelt sigter initiativet mod at styrke kritisk tænkning samt forebygge antisemitisme og hadforbrydelser og ekstremisme blandt unge.

Biblioteker , Museer , Børn og unge , Almen kultur , Tværgående , Idræt , Folkeoplysning

14.09.2022, kl. 14:00

Pulje 1 til oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark 2022-25

Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en ansøgningspulje målrettet Dansk Jødisk Museums samarbejde med landets museer og biblioteker. Formålet med puljen er, at der gennemføres tematiske udstillinger og debatarrangementer om dansk-jødisk kulturhistorie og nutidigt liv. Både udstillingerne og debatarrangementerne skal rette sig mod den brede be-folkning, og målet er at sikre, at værnet mod antisemitisme fastholdes og styrkes i hele landet.

Museer , Folkeoplysning , Tværgående , Biblioteker

16.09.2022, kl. 14:00

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet

Tilskud til produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer og formidling af dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

21.09.2022, kl. 14:00
Opdateret 31. maj 2022