Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

84 muligheder

Program Frist

Et styrket samarbejde mellem skoler og folkebiblioteker om bøger og læseglæde

Vil I udvikle det tværfaglige samarbejde om børn og unges frilæsning og fritidslæsning i skolen og styrke formidlingen af litteratur og bøger i samarbejde med eleverne, så kan I som skole/pædagogisk læringscenter (PLC) folkebibliotek og kommune søge denne pulje.

Biblioteker

27.09.2024, kl. 14:00

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets pulje for strategisk kultursamarbejde

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet ønsker at støtte strategiske udviklingsprojekter og tværfaglig kapacitetsopbygning inden for den danske kultursektor. I samarbejde med internationale partnere er puljen målrettet projekter og kapacitetsopbygning, der understøtter et eller flere af de tre fokusområder: 1) Bæredygtighed og grøn omstilling, 2) Tech og den demokratiske dialog og/eller 3) Land og By. Temaområderne er en central del af Kulturministeriets og Udenrigsministeriets strategiske rammeaftale for internationalt kultursamarbejde.

Internationalt

27.09.2024, kl. 14:00

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2024 - digital indsats

Tilskud til projekter, der sigter mod den digitale biblioteksudvikling.

Biblioteker

27.09.2024, kl. 14:00

Scenekunst: Internationale aktiviteter

Aktører, der arbejder med scenekunstaktiviteter, kan søge om tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. Der er to ansøgningsfrister om året i henholdsvis april og oktober.

Scenekunst , Internationalt , Børn og unge

01.10.2024, kl. 14:00

Bestillingsopgaver - musik

Tilskud til bestilling af ny musik hos skabende kunstnere inden for alle former for musik.

Musik

01.10.2024, kl. 14:00

Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Musik

01.10.2024, kl. 14:00

Huskunstnerordningen

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler og institutioner

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Børn og unge , Film

01.10.2024, kl. 14:00

Scenekunstfestivaler med internationalt indhold

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold. OBS! Ansøgningsvejledningen er opdateret i forhold til fristen 1. november 2023. Der kan komme ændringer til næste frist. Fra og med 2024 er fristen 1. oktober!

Scenekunst , Internationalt

01.10.2024, kl. 14:00

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Tilskud til kunstnerhonorar for kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Børn og unge , Film

01.10.2024, kl. 14:00

Internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter

Tilskud til internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter for udenlandske og danske musikaktører.

Musik , Internationalt

02.10.2024, kl. 14:00
Opdateret 09. april 2024