Kuratoriske researchrejser

Tilskud til kuratoriske researchrejser for institutionsledere, kuratorer og andre kunstformidlere.
Note:

Frister i 2024. Klokken 14.00 d. 1. maj. 15. august og 24. oktober.

Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger en måned før fristen.

Vi anbefaler, at du i god tid forbereder de obligatoriske bilag, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Se under "Hvad skal ansøgningen indeholde".

Kunstområde :

Frist

 • 15.08.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Alle, der som profession producerer udstillinger af samtidskunst, leder udstillingssteder, som viser samtidskunst, eller formidler samtidskunst. Hertil ansøgere, som kan dokumentere væsentlig erfaring med samme.

Researchprogrammet retter sig primært mod ansøgere, der allerede har kontakter på den kunstscene, de ønsker at besøge eller ansøgere, som ønsker at videreudvikle et konkret projekt. Som ansøger er du selv ansvarlig for at tilrettelægge møder og besøg hos kunstnere, institutioner og øvrige relevante aktører.

Her finder du ansøgningsvejledning og elektronisk ansøgningsskema på engelsk.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Rejser med henblik på at deltage i udstillngsåbninger, konferencer, seminarer, internationale kunstmesser, biennaler eller lignende.
 • Diæter. Udvalget giver kun tilskud til rejse og ophold, samt til lokal transport over længere distancer fx mellem regioner. 
 • Rejser relateret til kuratering af udstillinger, der allerede er aftalt og/eller programsat fx i et udstillingsprogram. Sådanne rejser støttes enten via puljen Værkproduktion og Udstilling eller Étårigt Udstillingsprogram. 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunsten i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet ved at give udenlandske kuratorer mulighed for at møde danske kunstnere og få indsigt i den danske samtidskunstscene med henblik på fremtidige samarbejder. 

Hertil ønsker udvalget at fremme samtidskunsten i Danmark ved at give danske kuratorer mulighed for at møde udenlandske samtidskunstnere og få indsigt i udlandets samtidskunstscener med henblik på fremtidige samarbejder. 

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning vurderes ud fra nedenstående kriterier:

 • Din praksis skal opfylde Projektstøtteudvalgets kriterier for høj kunstnerisk kvalitet eller kunstfagligt niveau
 • Din faglige profil skal møde puljens målgruppe: Kuratorer, ledere af kunstinstitutioner, kunstprofessionelle, hvis primære beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som demonstrerer betydelig erfaring inden for et af disse områder.
 • Din rejse skal have tydeligt sigte mod fremtidig professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling. 
 • Din rejse skal fremme og styrke internationale netværk og samarbejder for danske kunstnere og/eller danske kunstinstitutioner.
 • Dagsprogrammet for din rejse skal være substantielt og gennemarbejdet

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.
Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.
Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Bæredygtighed
Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

I den obligatoriske bilag skal du beskrive, hvorfor du ønsker at foretage den givne researchrejse og hvordan du mener rejsen bidrager til at fremme samtidskunsten i Danmark og/eller dansk samtidskunst i udlandet. 

Du skal også beskrive, hvad dit mål er for researchrejsen, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være møder med navngivne kunstnere, kuratorer, institutionsledere eller andre som arbejder professionelt med samtidskunst. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

Du skal desuden skitsere et dagsprogram for rejsen, der tydeliggør, hvilke konkrete møder og aktiviteter du har planlagt, og du skal udarbejde et budget for rejsen, hvor du angiver de priser, du har indhentet på henholdsvis rejse og ophold.

Hvis du søger tilskud til den samme researchrejse hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.
 

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Udvalget yder tilskud på højest 15.000 kroner til udgifter til rejse og ophold.

Både rejse og ophold skal afholdes på "economy class". Den typiske researchrejse har en varighed på 3 til 7 dage. Men du kan også søge tilskud til længerevarende ophold forudsat, at du selv har arrangeret indkvartering.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud, vil vi udbetale beløbet snarest muligt.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest otte uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Opdateret 31. marts 2023