Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

82 muligheder

Program Frist

Projektstøtte for arkitektur

Tilskud til at skabe projekter, der fremmer og formidler den kunstneriske dimension af arkitekturen.

Arkitektur , Architecture

04.09.2024, kl. 14:05

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer – anden opkvalificering 2024

Museer

05.09.2024, kl. 14:00

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet

Tilskud til projekter for og med dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

19.09.2024, kl. 14:00

Lån af kunst

Lån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Billedkunst , Kunsthåndværk og design

26.09.2024, kl. 14:00

Scenekunst: Internationale aktiviteter

Aktører, der arbejder med scenekunstaktiviteter, kan søge om tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. Der er to ansøgningsfrister om året i henholdsvis april og oktober.

Scenekunst , Internationalt , Børn og unge

01.10.2024, kl. 14:00

Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Musik

01.10.2024, kl. 14:00

Huskunstnerordningen

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler og institutioner

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Børn og unge , Film

01.10.2024, kl. 14:00

Scenekunstfestivaler med internationalt indhold

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold. OBS! Ansøgningsvejledningen er opdateret i forhold til fristen 1. november 2023. Der kan komme ændringer til næste frist. Fra og med 2024 er fristen 1. oktober!

Scenekunst , Internationalt

01.10.2024, kl. 14:00

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Tilskud til kunstnerhonorar for kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Børn og unge , Film

01.10.2024, kl. 14:00

Børn og unge - læringsmiljøer, talentudvikling og innovativ kunstpædagogik

Tilskud til musikpædagogiske projekter, talentudvikling og partnerskaber.

Musik , Børn og unge

04.10.2024, kl. 14:00
Opdateret 09. april 2024