Niveau 4: Byggeskik og bygningstyper

På dette niveau er der arbejdet med en nøjere beskrivelse af byggeskikken og de forskellige bygningstyper i Vadehavsregionen med påpegning af trusler mv. for de enkelte typer. Der er beskrevet ca. 15 forskellige bygningstyper eller stilarter, som kommunerne kan støtte sig til i deres byggesagsbehandling af bevaringsværdige huse.

Opdateret 24. februar 2022