Bebyggede strukturer

Niveau 1: Vadehavsområdet

På dette niveau er der arbejdet med byernes placering i forhold til de historiske og fysiske betingelser, som karakteriserer Vadehavet og dets bagland. Man har også set på, hvilken indflydelse landskabets udformning har haft på de by- og bebyggelsesstrukturer, vi ser i dag.

Helheden, som består af byer, bebyggelser og åbne landområder, udgør således i sig selv en samlet struktur. Den er et værdifuldt og karakteristisk træk for området, som bør indtænkes i den fremtidige planlægning. Det enkelte elements isolerede bevaringsværdi er i denne sammenhæng af mindre betydning.

Niveau 2: De store landskaber

På dette niveau er der arbejdet med den enkelte by eller bebyggelse som en brik i helheden med vægt på bebyggelsen, kulturhistorien, landskabet og naturen. Der er valgt fire store landskabsområder, som er kortlagt og beskrevet nærmere.

De fire store landskaber er: Varde Ådal, Marsken ved Ribe, Ballum og kysten samt Tøndermarsken.

Niveau 3: Bebyggelsesstrukturer i byområder

På dette niveau er der arbejdet med de bebyggede strukturer i selve byområderne på en mere detaljeret måde end på niveau 1 og 2. Alle disse bymæssige sammenhænge kaldes under ét for "bebyggede strukturer".

Der er ca. 220 landsbyer inden for arbejdsområdet. Heraf er der udvalgt 26 landsbyer/bebyggede lokaliteter, som er kortlagt og beskrevet nærmere.

Niveau 4: Byggeskik og bygningstyper

På dette niveau er der arbejdet med en nøjere beskrivelse af byggeskikken og de forskellige bygningstyper i Vadehavsregionen med påpegning af trusler mv. for de enkelte typer. Der er beskrevet ca. 15 forskellige bygningstyper eller stilarter, som kommunerne kan støtte sig til i deres byggesagsbehandling af bevaringsværdige huse.

Opdateret 01. februar 2019