Strategisk Biblioteksudvalg

Strategisk Biblioteksudvalg foreslår, målretter og kvalificerer de strategiske indsatser og målsætninger på biblioteksområdet. Udvalget bidrager til at identificere udviklingsmuligheder, indsatsområder og potentialerne for anvendelsen af de statslige udviklingsmidler på biblioteksområdet med henblik på at styrke det strategiske sigte i anvendelsen af udviklingsmidlerne.

Udvalgets opgaver

Strategisk Biblioteksudvalg rådgiver og kommer med indstilling til kulturministeren om potentielle strategiske udviklingsretninger og indsatsområder på biblioteksområdet. På baggrund af Kulturministerens udpegede retning for udviklingen på biblioteksområdet, udarbejder Strategisk Biblioteksudvalg indstilling til ministeren om udmøntning af udviklingsmidlerne på biblioteksområdet.

Medlemmer af Strategisk Biblioteksudvalg:

  • Annette Bach, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen, formand for udvalget
  • Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening
  • Nanna Fiskaali, fuldmægtig, Undervisningsministeriet, Styrelsen for undervisning og kvalitet
  • Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek
  • Jakob Heide Petersen, bibliotekschef Københavns Kommunes Biblioteker, Det Digitale Folkebibliotek
  • Thomas Angermann, centralbibliotekschef Gentofte, Centralbibliotekerne               
  • Marie Østergård, bibliotekschef, Aarhus Kommunes Biblioteker, Bibliotekschefforeningen
  • Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg Bibliotekerne, Danmarks Biblioteksforening 

Udvalgets møder

Strategisk Biblioteksudvalgs næste møde er d. 20. september 2021.

Referater fra møder 

Referat fra udvalgsmøde d. 17. november 2020

Referat fra udvalgsmøde d. 9. december 2020

Referat fra udvalgsmøde d. 11. januar 2021 

Referat fra udvalgsmøde d. 18. januar 2021

Referat fra udvalgsmøde d. 29. januar 2021

Kommissorium

Se kommissoriet for Strategisk Biblioteksudvalg (pdf)

Opdateret 10. september 2021