Strategisk Biblioteksudvalg

Strategisk Biblioteksudvalg bistår Slots- og Kulturstyrelsen i at målrette og kvalificere de strategiske indsatser og målsætninger samt udmønte de statslige udviklingsmidler på biblioteksområdet. Dette skal styrke det strategiske sigte i anvendelsen af midlerne og en bred opbakning i bibliotekssektoren.

Udvalget er nedsat for perioden 2024-2026.

Medlemmer af Strategisk Biblioteksudvalg:

  • Annette Bach, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen. Udvalgsleder
  • Ane Sophie Pedersen/Pia Peebles, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Tina Kristensen, chefkonsulent, Kommunernes Landsforening
  • Jens-Ole Winther, bibliotekschef, Skanderborg Kommunes Biblioteker, Det Digitale Folkebibliotek
  • Maria Bruun, bibliotekschef, Gentofte Bibliotekerne, Centralbibliotekerne
  • Klaus F. Svensson, formand, Foreningen Skole og Bøger
  • Lars Bornæs, bibliotekschef, Silkeborg Bibliotekerne, Danmarks Biblioteksforening
  • Marie Østergård, bibliotekschef, Aarhus Kommunes Biblioteker, Bibliotekschefforeningen
  • Line Renate Hanssen, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek

Udpeget for 2024 i forbindelse med den etårige fokuserede læseglædeindsats:

  • Runa Barbara Petersen, formand, Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF
Opdateret 03. juni 2024