Strategisk Biblioteksudvalg

Strategisk Biblioteksudvalg foreslår, målretter og kvalificerer de strategiske indsatser og målsætninger på biblioteksområdet. Udvalget bidrager til at identificere udviklingsmuligheder, indsatsområder og potentialerne for anvendelsen af de statslige udviklingsmidler på biblioteksområdet med henblik på at styrke det strategiske sigte i anvendelsen af udviklingsmidlerne.

Udvalgets opgaver

Strategisk Biblioteksudvalg rådgiver og kommer med indstilling til kulturministeren om potentielle strategiske udviklingsretninger og indsatsområder på biblioteksområdet. På baggrund af Kulturministerens udpegede retning for udviklingen på biblioteksområdet, udarbejder Strategisk Biblioteksudvalg indstilling til ministeren om udmøntning af udviklingsmidlerne på biblioteksområdet.

Medlemmer af Strategisk Biblioteksudvalg:

  • Annette Bach, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen, formand for udvalget
  • Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening
  • Nanna Fiskaali, fuldmægtig/ Pia Peebles, læringskonsulent, Undervisningsministeriet, Styrelsen for undervisning og kvalitet
  • Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek
  • Jens-Ole Winther, bibliotekschef Skanderborg Kommunes Biblioteker, Det Digitale Folkebibliotek
  • Mette Høxbro, bibliotekschef Vejle, Centralbibliotekerne               
  • Marie Østergård, bibliotekschef, Aarhus Kommunes Biblioteker, Bibliotekschefforeningen
  • Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg Bibliotekerne, Danmarks Biblioteksforening 

Udvalgets møder

Strategisk Biblioteksudvalgs næste møde er i august 2022. 

Referater fra møder 

Referat fra udvalgsmøde den 9. december 2022

Referat fra udvalgsmøde den 22. juni 2022

Referat fra udvalgsmøde den 18. januar 2022

Referat fra udvalgsmøde den 9. december 2021

Referat fra udvalgsmøde den 3. november 2021

Referat fra udvalgsmøde den 20. september 2021

Referat fra udvalgsmøde den 16. april 2021

Referat fra udvalgsmøde den 29. januar 2021

Referat fra udvalgsmøde den 18. januar 2021

Referat fra udvalgsmøde den 11. januar 2021 

Referat fra udvalgsmøde den 9. december 2020

Referat fra udvalgsmøde den 17. november 2020

Kommissorium

Se kommissoriet for Strategisk Biblioteksudvalg (pdf)

Opdateret 17. maj 2023

Open call: Børn og unges læseglæde

En ny indsats skal give børn bedre adgang til levende litteraturformidling og gode læseoplevelser i deres hverdag. Indsatsen er iværksat på baggrund af anbefaling fra Strategisk Biblioteksudvalg.
Læs mere om den nationale indsats